Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Партнери

 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

 Це недержавний вищий заклад освіти, але він безприбутковий, у нього немає дивідендів, його співробітники - не заробітчани, а орачі на освітянській ниві. Університет "Україна" сьогодні - це вищий навчальний заклад, де створюється сучасна матеріально-технічна база, аналогу якій немає в Україні.

 


Журнал "Віче" видається з квітня 1992 року.

Мова видання : українська та російська.

Тираж та розповсюдження : журнал "Віче" виходить щомісяця тиражем 5000 примірників, розповсюджується в усіх регіонах України.

Обсяг : 80 сторінок поліграфії високого гатунку.

Журнал "Віче" - 80 сторінок аналітики, документів, прогнозів, коментарів, репортажів, сенсацій про політику, економіку, "білі плями" історії і ... кишеню - державну та приватну від депутатів, експертів, учених - справжніх професорів, громади, журналістів Наш читач цінує об'єктивну інформацію та ненав'язливу аналітику Прагне знати більше і головне - наперед Наш читач - тактик і стратег Від його рішень надто багато залежить Тож читайте, аналізуйте, міркуйте

http://www.viche.info/

e-mail: viche@rada.gov.ua


ЖУРНАЛ «ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Нещодавно виповнилося п'ять літ із дня виходу першого номера журналу «Політичний менеджмент». За цей час він став одним із найпомітніших в Україні наукових видань. На його сторінках оприлюднюють свої наукові розвідки провідні політологи й соціологи нашої країни. І не тільки - чи не в кожному номері знаходимо публікації й зарубіжних авторів. Читачі мали змогу ознайомитися з доробком науковців, зокрема Росії, Білорусі, Молдови, Казахстану, Азербайджану, а також Чехії, Словаччини, Фінляндії, США, Марокко. Треба зазначити, що редакційна політика будується таким чином, щоб не «дискримінувати» молодих дослідників. У кожному числі журналу третина сторінок обов'язково відводиться саме їхнім публікаціям. Хоча, звичайно, на чільному місці - статті відомих вчених. Так, серед постійних авторів часопису бачимо імена В. Кременя, М. Михальченка, Б. Євтуха, Ф. Рудича, В. Бебика, М. Головатого, О. Донченко, О. Зернецької, М. Кармазіної, О. Картунова, Г. Почепцова, С. Телешуна, В. Ткаченка, В. Якушика та інших провідних дослідників. «Політичний менеджмент» виходить у світ один раз на два місяці. Проте вже стало традицією, що регулярно друкуються й спеціальні випуски, присвячені висвітленню певної актуальної наукової проблематики. Тема, наприклад, останнього спецвипуску - «Політичний клас в сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку». Засновники журналу - Український центр політичного менеджменту та Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Кураса НАН України. Видавець - Український центр політичного менеджменту. Вища атестаційна комісія України визнала журнал «Політичний менеджмент» фаховим виданням з політичних і соціологічних наук

(Постанова  Президії ВАК України №  05/10 від 10.12.2003).


газета

Газета "Ятрань". Ми запрошуємо гуртуватися на цих сторінках людей, які мислять набагато глибшими категоріями, аніж постмодерними суспільними надбудовами.