Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ

Політика самодержавства на приєднаних від Речі Посполитої територіях у ХІХ ст

У статті аналізуються проблеми інтеграції західноукраїнських земель до Російської імперії після поділів Польщі. Досліджується політика царського уряду стосовно польської шляхти, селян, етнічних меншин Правобережної України і, зокрема, Волинської губернії.

докладніше...
Номер сторінки: 43

Древнє святилище - обсерваторія Олена

Розглядається гіпотезу походження Вільховського святилища – обсерваторії і його роль у подальших процесах творення української, європейської історії

докладніше...
Номер сторінки: 12

Аббасидський халіфат і Сельджукіди в міжнародних відносинах ХІІ ст.

В статті розглядаються особливосі міжнародних відносин, які склалися унаслідок походів сельджуків і виникнення мусульманських держав. А саме – аналізуються взаємозв’язки Аббасидського халіфату з Візантією.

докладніше...
Номер сторінки: 13

«Повість минулих літ» Нестора-літописця як видатна пам’ятка риторичної спадщини Київської Русі

В статті розглянуто особливості правової і політичної думки часів Київської Русі, посилаючись на писемне джерело «Повість минулих літ».

докладніше...
Номер сторінки: 11

Теукри — біблійні «народи моря

У статті автор досліджує походження,історію та світогляд біблійних «народів моря», спираючись на Святе Письмо, римські, єгипетські, єврейські та інші джерела; аналізує взаємозв'язки між культурами цих народів та праукраїнською мовою й культурою.

докладніше...
Номер сторінки: 6

Витязь української духовності і політичної думки України

У статті досліджується суспільно-політична роль Витязя української Духовності, Пророка і першого політолога України в побудові громадянського суспільства в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 93

ОЛЬВІЯ?.. ТРОЯ?.. — ПЕРІРАТА!

Стаття присвячена дослідженню витоків Перірати як давньої української держави. На підставі аналізу історичних пам’яток та беручи за основу семантичні й фонетичні методи, автор намагається осмислити зв’язок між Ольвією, Троєю та Періратою.

докладніше...
Номер сторінки: 11

ВЕЛИКИЙ СКІФ БУДДА: ФІЛОСОФ, СОЦІОІНЖЕНЕР ЧИ ПРОРОК, ЯКИЙ НЕ ЗНАВ БОГА?

У статті зосереджено увагу на світоглядних та політичних поглядах Будди. Висвітлено питання щодо ролі духовної постаті лідера Сходу у розвитку демократичних традицій на стародавніх, праукраїнських теренах та в контексті осмислення сучасних політичних проблем українського державотворення.

докладніше...
Номер сторінки: 5