Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ПОЛІТИЧНЕ ПРАВО

Нормативно-правовий компонент політичної свідомості у контексті формування та розвитку політичної стабільності

Статтю присвячено дослідженню можливостей і наслідків впливу правової свідомості та правової культури на перспективи розвитку політичної стабільності. Обстоюється теза про ціннісну природу правових орієнтацій політичних еліт і мас.

докладніше...
Номер сторінки: 81

Індексний аналіз інституту президентства за змішаної форми правління в Україні

Статтю присвячено дослідженню місця і ролі інституту президентства за змішаного різновиду республіканської форми правління, яка склалася в Україні з часів здобуття незалежностіі країною. Виокремлення особливостей, що притаманні посаді глави держави, здійснюється за допомогою індексного аналізу президентської влади. Такий спосіб чисельного вимірювання президентських компонентів форми правління передбачає виокремлення низки формальних показників, проаналізувавши які автор робить висновки стосовно обсягу компетенції даного інституту та реального порядок взаємодії вищих органів державної влади.

докладніше...
Номер сторінки: 72

Перспективи двопалатного парламенту в Україні

Досліджується світовий досвід функціонування двопалатного парламенту в контексті дискусій стосовно доцільності впровадження бікамералізму в Україні. Аналізуються проекти двопалатного парламенту в Україні, які обговорювалися впродовж 1992–2003 рр. Висуваються конкретні пропозиції стосовно проекту двопалатного парламенту, який запропонував Президент України В. Ющенко.

докладніше...
Номер сторінки: 67

Проблеми становлення національної держави в умовах переходу до демократії

Статтю присвячено аналізу співвідношення таких суспільно-політичних явищ як «націоналізм» і «демократія» у процесі демократичної трансформації. Досліджуються оптимальні моделі та форми правління національної держави в умовах переходу України до демократії: «держава-нація», «нація-держава», президентська та парламентська республіки.

докладніше...
Номер сторінки: 61

Мажоритарна і пропорційна виборчі системи: переваги та недоліки

Автор досліджує основоположні принципи та риси мажоритарної та пропорційної виборчих систем. На основі дослідження надаються рекомендації щодо удосконалення чинної виборчої системи України.

докладніше...
Номер сторінки: 58

Критерій моральності як імперативна вимога для обрання на посаду судді

Стаття розглядає проблему відповідності критерію, щодо призначення суддів. Запропановано критерієм добору на суддівські посади визнати критерій моральності як імперативну вимогу, що є першоосновою для обрання суддів Міжнародного та Європейського Суду.

докладніше...
Номер сторінки: 53