Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Трансформація ядерної політики Російської Федерації

За останні роки в світі відбулися глобальні зміни. Вони в значній мірі вплинули на безпеку Росії, а також на її здатність реагувати на виклики сучасного світу. Росія успадкувала від Радянського Союзу ядерний статус. Ядерний арсенал створювався в СРСР під конкретну загрозу прямого воєнного зіткнення із заходом на чолі з США, в умовах певної моделі світового порядку, головною характеристикою якого було протистояння, в тому числі і ядерне, двох світових наддержав. Змінилась модель міжнародних відносин, об'єктивні характеристики стану в ній Росії, і, що, особливо важливо, уявлення Росії про власну безпеку. На основі аналізу офіційних документів Російської Федерації з'ясовуються причини і сутність трансформації ядерної політики держави.

докладніше...
Номер сторінки: 166

Трансформація стратегії ядерного залякування після закінчення «холодної війни»

Довгий час ядерну зброю розглядали як релікт «холодної війни», але навіть через 18 років після розпаду Радянського Союзу вона залишається важливим фактором світової політики. Розповсюдження зброї масового знищення вже давно є однією з ключових загроз сучасної міжнародної безпеки. На цьому фоні особливо актуальним є питання про те, що є стимулом отримання ядерного статусу. Неможливо вибрати ефективну стратегію збереження режиму ядерного нерозповсюдження без усвідомлення того, які проблеми необхідно буде вирішувати в першу чергу. В статті розглядається сутність стратегії ядерного залякування і причини її трансформації після закінчення «холодної війни».

докладніше...
Номер сторінки: 161

Європейська політика безпеки на сучасному етапі

В статті проаналізовано розвиток ідеї розбудови європейської політики оборони в ракурсі намагання Євросоюзу стати на шлях більшої консолідації та більшого усвідомлення власних інтересів в сфері оборонної політики та безпеки, дещо відмінних від США.

докладніше...
Номер сторінки: 130

Безпековий вимір діяльності неурядових аналітичних центрів

У статті аналізується сучасний стан забезпечення національної безпеки за участі неурядових аналітичних центрів («мозкових центрів»). Визначено принципово важливі умови подальшого залучення їх інтелектуального потенціалу до процесу вироблення та реалізації безпекової політики держави.

докладніше...
Номер сторінки: 125

До проблеми реформування СБУ в контексті євроінтеграції

В статті розглядається невідповідність між роллю Служби безпеки України та її формальним статусом в контексті процесу її реформування.

докладніше...
Номер сторінки: 122