Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

«Новий» расизм та ксенофобія в політичному житті західноєвропейських країн

У статті висвітлено основні аспекти існування «нового» расизму та ксенофобії в країнах Західної Європи.

докладніше...
Автори: Оксана Глод
Номер сторінки: 192

Міжетнічні відносини на Закарпатті: побудова етносоціонічної моделі

У статті аналізуються проблеми міжетнічних відносин на Закарпатті. Дослідження ілюструє результати прикладного застосування етносоціонічної теорії. Автор вказує на відмінність цих результатів від попередніх студій. Акцентується увага на особливому потенціалі етносоціоніки в побудові моделей міжетнічних відносин регіонального, національного та глобального масштабів.

докладніше...
Автори: Михайло Зан
Номер сторінки: 185

Кримськотатарський національний рух за визнання своїх прав та його особливості

Стаття присвячена розгляду історії та проблем кримськотатарського національного руху в політичному процесі незалежної України.

докладніше...
Номер сторінки: 179

Ключові ідеї системної соціальної психології

В статті викладено ключові ідеї системної соціальної психології. Теорія особистості, теорія малої і великої груп розглядаються як частинні теорії соціального суб’єкта. Розробка цих теорій здійснена на основі методології системного підходу, суть якого полягає у виявленні інваріантів ізоморфних соціальних систем та у конкретизації їх стосовно цих систем – особистості та малої і великої груп. В основу кожної з теорій покладено системний аналіз інваріантних і неінваріантних параметрів названих суб’єктів. Предмет соціальної психології викладено відповідно до вимог системного підходу.

докладніше...
Номер сторінки: 171

Масовий шахтарський страйк в Україні в липні 1989 року (причини, характер, основні риси і наслідки)

В статті аналізуються економічні та політичні обставини, основні риси і соціально - політичні наслідки перших масових акцій українських гірників в умовах комуністичного режиму в останні роки існування Радянського Союзу та їх значення для розвалу тоталітарної системи.

докладніше...
Номер сторінки: 146

Ментальні очікування як каталізатор кризових процесів

Стаття присвячена ментальним очікуванням та їх ролі у виникненні криз. Аналізуються різні теоретичні підходи до цього явища, розглядається ретроспектива взаємовідношень очікувань та кризових процесів.

докладніше...
Номер сторінки: 142

Етнополітична мобілізація як фактор зародженя та розвитку етнополітичних конфліктів

У статті розглядається етнополітична мобілізація як фактор зародження і розвитку етнополітичних конфліктів. Розкривається сутність етнополітичних конфліктів і даються загальні поняття мобілізації та етнополітичної мобілізації. В статті також досліджується трифазна схема етнополітичної мобілізації, запропонована чеським вченим М. Грох. Крім того, аналізуються фактори, що впливають на процеси етнополітичної мобілізації, і особливості врегулювання етнополітичних конфліктів.

докладніше...
Номер сторінки: 136