Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Оціночні дослідження у паблік рилейшнз

У статті подано огляд практичного використання оціночних досліджень в українській та зарубіжній практиці ПР, проаналізовано основні підходи до здійснення ПР-оцінки.

докладніше...
Номер сторінки: 132

«Противсіхи» і «фофудія» як питомо українські медіавіруси

У статті розглянуто питомо українські медіавіруси «противсіхи» і «фофудія». Увагу зосереджено на специфіці їх постання, особливостях, властивих їх мемам, порушеній згаданими медіавірусами проблематиці та їх місці в українському медіапросторі.

докладніше...
Номер сторінки: 125

Роль сучасних політичних PR-технологій у формуванні нових принципів взаємодії влади і суспільства

У статті аналізуються роль PR-технологій у зміні інформаційного середовища, створенні нових політичних практики та формуванні нового типу символічного існування політики.

докладніше...
Номер сторінки: 143

Реакція аудиторії на контент у передвиборчий період: модифікація під впливом тролінгу

У статті розглядається явище тролінгу у мережі, аналізуються приклади тролінгу як методики зміни реакції аудиторії на контент. Розглянуто конкретні приклади. Для аналізу взято коментарі під статтями з сайту «Українська правда»

докладніше...
Номер сторінки: 139

Притаманні українському сегментові інтернету світоглядно обумовлені мемотипи

У статті розглянуто властиві українському складникові Всесвітньої мережі мемотипи, що є світоглядно обумовленими, та їх особливості. Також ідеться про взаємозв’язок таких мемотипів зі сучасним медіапростором, мемами та медіавірусами.

докладніше...
Номер сторінки: 134

Українські кореспонденти журналу «КУЛЬТУРА» у контексті публіцистичної дискусії з приводу порозуміння українського та польського народів

У статті розглядається внесок українських кореспондентів польського журналу «Культура», який виходив у Парижі (1947–2000 рр.), у справу українсько-польського взаємопорозуміння. Дається характеристика цьому сегменту публіцистичного дискурсу видання на тлі тогочасних суспільно-політичних реалій.

докладніше...
Номер сторінки: 228

Прес-служба як інструмент зовнішніх банківських комунікацій

Стаття присвячена аналізові завдань і функцій прес-служби банківської установи з метою побудови ефективної системи зовнішніх комунікацій.

докладніше...
Номер сторінки: 224

Соціальні мережі зменшують прірву між офіційними особами та пересічними громадянами

Стрімкий розвиток та наростаюча популярність соціальних мереж серед політиків у світі також активно входить і в життя українських офіційних осіб та представництв. На думку політтехнологів соціальні мережі в руках чиновників стали інструментом, який дозволяє напряму без посередників спілкуватися з громадянами. Роль Інтернету дуже важлива і робота з соціальними мережами повинна бути розумною та продуманою.

докладніше...
Номер сторінки: 220

Взаємодія органів державної влади з громадськістю засобами цифрової комунікації: політико-правовий аспект

У статті автор досліджує проблеми та перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності органів державної влади як важливої передумови формування відкритого та прозорого діалогу інститутів влади при їх взаємодії з громадськістю.

докладніше...
Номер сторінки: 215

Статусно-рольові особливості владних комунікацій

Стаття присвячена аналізу сутнісних особливостей реалізації владних комунікацій в контексті їх статусно-рольової взаємодії. Автор зосереджує основну увагу на понятті владних комунікацій, визначає їх функціональний зміст, аналізує сутнісний зв’язок понять «соціальний статус» та «комунікативний статус» в системі владних комунікацій.

докладніше...
Номер сторінки: 208

Спортивний імідж України

У статті розкривається потенціал спортивного іміджу як «м’якої» сили України. Обґрунтовується теза про те, що чим більше в Україні буде проходити знакових спортивних подій, тим вищим буде рівень популярності країни за кордоном. Імідж держави, яка значну увагу приділяє спорту, і вміє організувати заходи найвищого рівня, стане чинником, привабливим для іноземних туристів, інвесторів й організаторів різних великих спортивних турнірів.

докладніше...
Номер сторінки: 200

Організація роботи прес-служби європейського центрального банку в умовах ведення інформаційної війни

Стаття присвячена аналізові діяльності пресслужб європейських банків в умовах ведення інформаційної війни. Спираючись на досвід та традиції роботи Європейського центрального банку, автор пропонує принципово нові вимоги до роботи пресслужб української банківської системи.

докладніше...
Номер сторінки: 196

РR в інтеграційних моделях соціальних комунікацій

Визначається роль паблікурилейшнз в інтеграційних процесах у соціальних комунікацій, а також вплив цих процесів на функціональні та змістові характеристики PR.

докладніше...
Номер сторінки: 191

До проблеми оцінки комунікативної ефективності PR - діяльності

Висвітлено сутність теоретико – практичної проблеми трактування змісту та напрямків дослідження ефективності PR-діяльності. Розглянуто підходи до розуміння ефективності, її вимірювання та оцінки. Розкрито питання кількісних та якісних оцінок. Акцентовано увагу на відмінності в аналізі ефективності PR-програм, PR – акцій, PR – заходів та PR – діяльності організації загалом. Наведено найпоширеніші підходи до оцінки ефективності та їх критику.

докладніше...
Номер сторінки: 184

Особистості розмови ведучого з гостем у політичному ток - шоу

У статті досліджено особливості розмови ведучого з гостем у політичному токшоу, а саме: розкрито поняття інтерв’ю, визначено основні види та обов’язкові аспекти його проведення. Проаналізовано специфіку розмови з гостем телеефіру, окреслено основні вимоги до професійної бесіди та схему, за якою ведучий може проводити інтерв’ю в ефірі політичного токшоу.

докладніше...
Номер сторінки: 196

Проблеми впроваждення «Електронного уряду» у Великій Британії

У статті проаналізовано етапи впровадження та перспективи розвитку електронного уряду у Великій Британії та досвід Євро пи у цій сфері.

докладніше...
Номер сторінки: 192

Політико - комунікаційні впливи на суспільство та засоби їх реалізації через засобі масової інформації

У статті розглянуто особливості способу впливу політичної комунікації на суспільство, застосування маніпулятивних методів у масмедіа, роль політичної культури у комунікаційних зв’язках. Проаналізовано політичну комунікацію у сфері засобів масової інформації як складова психологічної дії на політичну свідомість і думку людини. Запропоновано модельсхеми передачі та розповсюдження політичної інформації, технології маніпулювання громадською думкою, а також доведено важливість впливу засобів масової інформації, засобів масової комунікації, як складової технологічної дії, на процес формування політичної культури і політичної свідомості.

докладніше...
Автори: Ольга РАК
Номер сторінки: 188

Медія і політична культура. Практика Польщі у світлі міжніродних стандартів

Статтю присвячено розгляду актуальних проблем сучасних засобів масової інформації у Польщі. Розглянуто відносини між медіа і політиками, політичними партіями та польським суспільством. Порівнюється вплив медіа на формування політичної культури польських громадян і громадян країн Європи та Сполучених Штатів Америки. Автор доходить висновку, що діяльність сучасних польських медіа не сприяє розвиткові політичної культури у суспільстві і навіть шкодить іміджу країни у світі.

докладніше...
Номер сторінки: 180

Вплив засобів масової інформації на електоральні орієнтири молоді

У формуванні нової системи цінностей і норм політичні реалії потребують дослідження процесу електоральної поведінки молоді в суспільстві та здійснення пошуку шляхів підвищення рівня виборчої активності, впровадження ефективних виборчих технологій, подолання політичного нігілізму молодого покоління. А так як ЗМІ є засобом залучення населення до політичного життя через сприйняття політичної інформації, залучення до політичних процесів, що відбуваються в суспільстві, і водночас справляють вплив на процеси електорального орієнтування населення, то, на мою думку, важливим є аналіз їх впливу на електоральні орієнтири молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 281
Перейти до сторінки: