Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ

Модель системи документообігу корпоративного об’єднання ВНЗ

На основі проведеного дослідження ефективності електронного документообігу у ряду ВНЗ України запропонована його модель для корпоративного об’єднання. Особлива увага звертається на наявність функціональних підсистем електронного документообігу, створення мережі центрів обліку документів, структури банків документів. Запропонована функціональна схема розсилки документів у структурні підрозділи об’єднання, сформулювало практичні рекомендації щодо поступового впровадження даної моделі.

докладніше...
Автори: Юлія Якимюк
Номер сторінки: 228

Зміст документаційних потоків в електронно-документній комунікації сучасного вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівнів акредитації в умовах інформаційно-комунікаційного середовища

Проводиться якісно – кількісний аналіз навчальних документів вищих навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів акредитації в умовах їнього функціонування в інформаційно – комунікаційному середовищі сучасного суспільства. Це дає можливість визначити зміст документаційних потоків в електронно – документній комунікації сучасних вищих навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів акредитації, яка є найважливішою підсистемою соціальної комунікації нашого суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 221

Інформаційні технології як засіб реалізації інноваційних процесів при підготовці сучасного фахівця з аварійно-рятовальних робіт

Показано, що впровадження інформаційних технологій і проектного підходу в організації навчального процесу в системі професійної освіти дозволить здійснювати підготовку фахів

докладніше...
Автори: Юрій Рак
Номер сторінки: 215