Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ФІЛОСОФІЯ ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ

Суперечливість впливів глобалізованого світу на людину

У статті аналізується суперечливий вплив глобалізаційних процесів, що відбуваються на початку XXI століття, на особистість. Автор розглядає виклики й ризики, пов’язані з глобалізацією, в контексті зі збереженням національної та ментальної ідентичності людини; аналізується роль інформаційних технологій в умовах глобалізації, їх місце в суб’єкт"об’єктних відносинах у рамках моделі «людина – інформація».

докладніше...
Номер сторінки: 28

Куда стремится, по отношению к лицу и личности, современный, «глобальный» человек? Предварительная попытка диагноза и прогноза

В статті автор аналізує психологічні та моральні зміни «глобальної» людини, а також можливі шляхи управління сучасною глобальною кризою.

докладніше...
Номер сторінки: 22

Інноваційність людини як вимога часу

Розглянуто особливості сучасного, постекономічного етапу розвитку цивілізації. Його характерними рисами є поява нових життєвих цінностей, зміна характеру соціальності і швидке впровадження інновацій в усі сфери суспільного буття. Показано, що це вимагає формування інноваційного стилю мислення і прищепленння його кожній людині. Викладено відповідні цілі освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 16

Потрібен прорив у постіндустріальну епоху

Нинішній навчальний рік розпочався під знаком серйозних потрясінь у галузі науки та освіти. Як і раніше, продовжує лихоманити українську загальноосвітню школу, оголошено про радикальні заходи з перекроювання карти національної системи ВНЗ. Але що спільного мають здійснювані (і намічувані) кроки із реальним реформуванням галузі? Як сьогодні мусить реагувати на них суспільство і чи готове воно до цього? На такі непрості запитання читаємо відповіді першого міністра освіти незалежної України, а нині Президента Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Петра ТАЛАНЧУКА. докладніше...
Номер сторінки: 7