Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ОСВІТА ТА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА

Систематика наукового знання на основі кваліметрії

У попередній нашій публікації (Освіта регіону. — 2010. — № 4.) читач мав змогу ознайомитися з теорією вимірювання якісних змін — кваліметрією. Опубліковано немало розробок класифікацій наук, але без серйозного обґрунтування їх класотвірних основ. Запропоновано систематику знань у формі теорій ієрархічно ускладнюючих систем, а не у формі класифікації традиційних наук. Тому дана розробка систематики наукового знання на основі кваліметрії є актуальною, насамперед, у системі освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 235

Структура вищої освіти США на сучасному етапі розвитку суспільства

У статті розглядаються основні характеристики системи вищої освіти в США. Автор стверджує, що вища освіта в США формувалася за регіональною ознакою, а не за національною.

докладніше...
Номер сторінки: 229

Педагогічні заходи підвищення рівня свідомості студентів щодо збереження власного здоров’я

У даній статті порушується питання підвищення ефективності застосування педагогічних прийомів впливу на мотивацію студентів до збереження власного здоров’я; визначити місце і роль педагога у регулюванні фізичного та психологічного стану студентів у розрізі суспільних, соціально-економічних та особистих факторів впливу.

докладніше...
Номер сторінки: 307

Екологічна культура — необхідний фактор безпечної перспективи розвитку суспільства

Розглядається екологічна культура — як тип життєдіяльності людини, що успадковується, та її взаємовідносин з навколишнім середовищем, що сприяють здоровому способові життя, стійкому соціально – економічному розвитку, екологічній безпеці країни і кожної людини, і виступає регулятором екологічної діяльності. Автор підкреслює, що функціонування екологічної діяльності пронизує всі компоненти культури та спрямовує їх на гармонізацію соціоприродних відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 301

Екологічні проблеми сталого розвитку та збереження навколишнього середовища в контексті навчання студентів. I.Предмет дослідження,основні завдання, проблеми господарської діяльності суспільства

У статті досліджено екологічні проблеми сталого розвитку та збереження навколишнього середовища в контексті навчання студентів. Наведено перелік основоположних принципів «зеленої хімії». Визначено предмет дослідження, основні завдання та міждисциплінарний характер екологічної науки.

докладніше...
Номер сторінки: 295

Застосування ідей модерації у роботі навчальної лабораторії класичного університету

У статті висвітлено підходи щодо використання методики модерації у роботі навчальної лабораторії вищого навчального закладу з метою підвищення професійної компетентності викладачів.

докладніше...
Номер сторінки: 291

Проблеми організації та контролю самостійної роботи студентів у світлі Болонського освітнього процессу

Розглядаються сучасні технології контролю самостійної роботи студентів в університеті.

докладніше...
Номер сторінки: 285

Профільне навчання: теорія і практика, досвід, проблеми, перспективи

У статті досліджуються проблеми теорії і практики, досвіду та перспектив профільного навчання

докладніше...
Номер сторінки: 275

Сільськогосподарська освіта в Україні: історія становлення і сучасність

Аналізуються витоки та основні етапи розвитку сільськогосподарської освіти в Україні, її головні суперечності, досягнення та перспективи розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 260

Політика вищої освіти України й США в сфері університетських наукових досліджень: деякі аспекти

У статті розглядається дослідницький університет двох країн — США і України, проведення в ньому наукових досліджень, співвідношення викладання й наукового дослідження як напрямку політики вищої освіти. Вибір країн обумовлений участю автора в програмі Фулбрайта «Учені нового сторіччя» 2009 – 2010 (США).

докладніше...
Номер сторінки: 255

Ідея університету

Аналізується ідея університету як найдавнішого і найголовнішого вищого навчального закладу, характерними рисами якого є поєднання науки та освіти, академічних свобод, розвитку культури, утвердження гуманітарних пріоритетів і міжнародної співпраці.

докладніше...
Номер сторінки: 250