Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА

Деякі доктринальні та нормативно - правові передумови гуманізації політики православної та католицької церков стосовно невиліковно хворих (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)

У статті вперше в Україні розглядаються деякі аспекти доктринальних і норматив ноправових засад гуманізації політики католицької та православної церков щодо невиліковно хворих. Аналізуються енцікліки, звернення ієрархів, концепції та ін. церковні документи, що торкаються питань гідності людини, евтаназії, адекватного знеболення тощо.

докладніше...
Номер сторінки: 106

Роль зв’язків із громадськістю в становленні соціально – відповідального бізнесу в Україні

У статті розглядається роль зв’язків із громадськістю в становленні соціально відповідального бізнесу в Україні, визначаються основні завдання і мета PR – комунікації.

докладніше...
Номер сторінки: 123

Конвертація соціального капіталу на прикладі Димитровського міського відділення ВГО «Громадський контроль»

З перших років незалежності в України активно йде процес утворення різноманітних громадських об’єднань. Поле, де вони діють, характеризується вираженою стратифікацією суспільства, поширенням тенденцій до соціальної нерівності. Ці процеси призводять до появи великої кількості об’єднань, що ставлять за мету артикуляцію інтересів різних груп. У статті розглянутий досвід конвертації соціального капіталу Димитровського міського відділення Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль».

докладніше...
Номер сторінки: 115

Інноваційна діяльність та формування національної системи венчурного інвестування

У статті розглядаються прагматичні тенденції розвитку соціальної структури українського суспільства. Автор підкреслює, що ці тенденції передбачають зміну істотних ознак соціальної структури, внаслідок чого відбувається поступовий процес становлення нового типу соціальної структури на основі демонтажу існуючої соціальної структури і формування різноманітних елементів нової.

докладніше...
Номер сторінки: 110

Соціальна структура України та прагматичні тенденції її розвитку

У статті розглядаються особливості розвитку соціальної держави в умовах глобалізаційних процесів і становлення сучасних економік, заснованих на знаннях. Визначається роль соціально – політичного маркетингу у функціонуванні сучасних соціальних держав. Аналізуються моделі розвитку української соціальної держави.

докладніше...
Номер сторінки: 105

Соціально - політичний маркетинг і розвиток соціальної держави в умовах глобалізації

У статті розглядаються особливості розвитку соціальної держави в умовах глобалізаційних процесів і становлення сучасних економік, заснованих на знаннях. Визначається роль соціально – політичного маркетингу у функціонуванні сучасних соціальних держав. Аналізуються моделі розвитку української соціальної держави.

докладніше...
Номер сторінки: 100