Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ЖУРНАЛІСТИКА ТА ВИДАВНИЧА СПРАВА

Спільні тенденції у видавництві українських та світових езинів політично-марґінальної тематики

У статті описано та проаналізовано виникнення, розвиток, тематику та способи поширення мережевих електронних журналів політичного спрямування в Україні та світі на прикладі таких видань, як «Бійцівський клуб», «Cult of the dead cow» та інших.

докладніше...
Номер сторінки: 119

Видавнича продукція як засіб політичної боротьби (на прикладі парламентських виборів в україні 2012 року)

У статті розглянуто питання використання видавничої продукції у політичній рекламі на прикладі парламентських перегонів в Україні 2012 року, особливості впливу різних видів друкованої та іншої рекламної продукції на електоральну поведінку виборців, функції видавничої продукції під час ведення рекламних кампаній.

докладніше...
Автори: Юрій Бондар
Номер сторінки: 110

Історія створення та функціонування громадських організацій України у видавничій сфері

У статті висвітлено історію становлення, роль і місце громадських організацій у видавничій сфері України в умовах переходу від директивного до ринкового господарювання, проаналізовано головні напрямки їх діяльності, показано основні важелі впливу на вирішення проблем галузі.

докладніше...
Автори: Віктор Шпак
Номер сторінки: 105

Преса кіровоградської області (1874–1921 рр.): Типологічний аналіз

У статті розглядаються історичні передумови формування преси Кіровоградщини. Досліджуються соціокультурні та масовокомунікаційні фактори, що вплинули на типологічну диференціацію преси. 

докладніше...
Номер сторінки: 95

Реляція «фемінність-маскулінність» у реаліті-шоу «ХОЛОСТЯК»

У статті розглядається функціонування реляції «фемінність-маскулінність» на прикладі української версії американського реаліті-шоу «Холостяк». Автор приділяє увагу психологічній складовій, що лежить в основі телепроекту.

докладніше...
Номер сторінки: 91

Соціальні мережі як дієвий різновид комунікаційної інновації у видавничій галузі

У статті аналізуються особливості використання соціальних мереж для просування й позиціонування у видавничій галузі. Визначаються дієві інструменти роботи та унікальні стратегії. Встановлюється рівень проникнення комунікаційної інновації до видавничої галузі.

докладніше...
Номер сторінки: 124

Роль соціальної журналістики у підтримці позитивного образу жінки та руйнуванні стереотипів на ґрунті сексизму

У статті йдеться про образ жінки у літературі, кінематографі та суспільному житті. Робиться акцент на роль засобів масової комунікації у створенні та підтримці позитивного образу сучасної жінки.

докладніше...
Номер сторінки: 122

Книжковий клуб як інноваційна форма продажу книг

У статті проаналізовано книжковий клуб як спосіб книгорозповсюдження. З’ясовано основні принципи роботи торговельного підприємства. Розглянуто діяльність провідних книжкових клубів.

докладніше...
Номер сторінки: 174

Роль невербальної інформації у підготовці навчальної інформаційної радіопрограми «Студентська хвиля»

У статті йдеться про вагому роль невербальних засобів інформації у підготовці студентами радіогрупи навчальної інформаційної програми «Студентська хвиля», а також про необхідність розуміння ними важливості умілого використання невербальної інформації у практиці радіомовлення.

докладніше...
Номер сторінки: 169

Медіаконвергенція як чинник трансформацій змі та їхньої аудиторії

У статті аналізуються взаємопов’язані між собою процеси диджиталізації та конвергенції, що охопили сучасний медіаринок і кардинально трансформують систему ЗМІ та їх аудиторію, розглянуто перебіг цих процесів у центральних и регіональних мас медіа.

докладніше...
Номер сторінки: 164

Стан і проблематика публіцистики незалежної України

У статті досліджено формування і становлення сучасної журналістики під впливом суспільнополітичних процесів, зокрема висвітлено проблему професійності українського журналіста, а також проаналізовано ідейно-тематичне навантаження публіцистичних матеріалів, стан і закономірності історичного розвитку журналістики.

докладніше...
Номер сторінки: 154

Інноваційні стратагії внутрішнотекствої реклами у книзі

У статті розкрито особливості внутрішньотекстової книжкової реклами, з’ясовано типи інноваційних стратегій, що можуть використовуватись для рекламування книг. Встановлено специфіку внутрішньотекстової реклами. Визначено особливості використання реклами у форматі продактплейсмент. Подано характеристику поняття інтерактивна обкладинка.

докладніше...
Номер сторінки: 174

Особистості підготовки до друку творів поетичних жанрів

У статті розглянуто потребу, специфіку й спосіб редагування віршованих текстів. Рекомендовано студентам та молодим викладачам алгоритм підготовки поетичних творів додруку.

докладніше...
Номер сторінки: 169

Історичний контекст розвитку фотожурналістики як основа для вивчення її сучасної жанрово - видової кваліфікації

Дане дослідження є оглядом головних періодів розвитку фотожурналістики, зокрема етапів появи і формування сучасних жанрів журналістської фотографії.

докладніше...
Номер сторінки: 165

Маніпулятивні технології в ілюструванні сучасних друкованих та інтернет - видань

У сьогочасному суспільстві спостерігається ескалація залучення маніпулятивних технологій до інформаційно комунікаційних процесів, зокрема з використанням як класичних, так і новітніх засобів комунікації. Дана публікація є спробою систематизувати прийоми маніпулювання громадською думкою засобами ілюстрування друкованих та інтернет!видань.

докладніше...
Номер сторінки: 262

Інноваційні особливості розвитку видавничого ринку Німеччини

У статті розкриваються особливості книговидання Німеччини. Проводиться аналіз ключових тенденцій на ринку, характеризується динаміка випуску друкованої продукції та її тематичний репертуар. Визначається місце інноваційних процесів у видавничій справі країни.

докладніше...
Номер сторінки: 258

Психологічні мотиви «спілкування» із засобами масової інформації

Розкрито психологію журналістської творчості та психологію сприймання журналістських матеріалів. Осмислено зміст студентських науково – публіцистичних праць про «спілкування» із засобами масової інформації.

докладніше...
Номер сторінки: 247

Огляд і контент - аналіз звітів видавничих підприємств на прикладі Львова

Проаналізовано видавничі підприємства державної і недержавної форм власності. Розроблено схематичну діаграму діяльності організацій і виявлено загальний стан чистих доходів протягом п’яти років. Запропоновано сучасні підходи вирішення фінансових проблем у видавничій справі в Україні.

докладніше...
Автори: Ольга Рак
Номер сторінки: 229
Перейти до сторінки: