Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ІННОВАЦІЙНІ ТА ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Сучасним загальноосвітнім навчальним закладам — сучасні технології навчання

У статті йдеться про завдання загальноосвітніх навчальних закладів щодо формування в учнів міжкультурної комунікативної компетенції. Підкреслюється роль сучасних технологій навчання у вирішенні зазначених завдань.

докладніше...
Автори: Лілія Сажко
Номер сторінки: 267

Принципи гуманізації освіти у процесі професійної підготовки менеджерів організацій у вищих навчальних закладах

У статті розглядається проблема гуманізації професійної підготовки менеджерів організацій; визначено принципи гуманізації освіти у процесі професійної їхньої підготовки у вищих навчальних закладах; обґрунтовано необхідність використання таких принципів у практиці підготовки менеджерів організацій.

докладніше...
Номер сторінки: 253

Бізнес у нанотехнологіях

У статті досліджуються проблеми інвестицій, прибутковості та ризику, економіки та її принципів, галузей та проектування бізнесу, розробки та здійснення проектів стосовно бізнесу в нанотехнологіях.

докладніше...
Номер сторінки: 242