Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА І ПОЛІТИЧНЕ ПРАВО

Формування регіональної ідеології та культури як чинник демократизації політичної системи суспільства

Єдині в своїй державницькій основі та спрямованості, регіональна ідеологія та культура розглядаються як чинники демократизації політичної системи України. докладніше...
Номер сторінки: 93

До дослідження інституціональних засад політичної еліти

У статті порушуються актуальні питання дослідження інституціональних засад політичної еліти в сучасній Україні як комплексного методу її раціонального функціонування. Основу наукової постановки проблеми становить аналіз сучасного стану політичної еліти України. докладніше...
Номер сторінки: 90

Формування правової держави як вектор розвитку громадянського суспільства в Україні

Аналізуються аспекти зміцнення правової держави як необхідної умови розвитку громадянського суспільства. докладніше...
Номер сторінки: 86

Громадянська непокора як явище в сучасній політичній культурі суспільства

У статті автор досліджує феномен громадянської непокори та з'ясовує його роль в процесах становлення громадянського суспільства. докладніше...
Номер сторінки: 80

Естетизм політичних ідеалів і цінностей

В статті автор аналізує різні підходи до трактування понять «політичні цінності» і «політичні дані» політичною наукою в контексті процесів естетизації політичних феноменів. докладніше...
Номер сторінки: 73