Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: РУССКИЙ МИР

Російська Федерація - Країна, що не знала останнього слова

Розглядаються внутрішні та зовнішні аспекти посилення державницьких амбіцій сучасної Росії, критичні позиції щодо перспектив відновлення глобального впливу Кремля.

докладніше...
Автори:
Номер сторінки: 25

Євразійський Союз як фінальний етап інтеграційних процесів на пострадянському просторі

Дана стаття присвячена аналізу причин, перспектив та наслідків реалізації геополітичного проекту «Євразійського Союзу» В. Путіна як фінального етапу інтеграційних процесів на пострадянському просторі та можливостей його перетворення на один із центрів світової економіки.

докладніше...
Номер сторінки: 34

Радянська освіта — вагомий чинник тоталітарного інформпростору

У науковій статті досліджується специфіка радянської інформаційної політики, яка слугувала вихованню «нової людини» та зміцненню панівного ладу. На основі публікацій педагогічної періодики і широкого історичного фактажу висвітлюється роль освітнього слова в зростанні інформаційного іміджу держави та формуванні суспільної свідомості громадян.

докладніше...
Номер сторінки: 96

Зовнішні і внутрішні інформаційні війни у медійному просторі України

У статті досліджуються інформаційні війни у медійному просторі України. Аналізуються факти внутрішніх і зовнішніх інформаційних війн проти України з метою виявлення причин уразливості України в інформаційній війні. Пропонується ряд відповідних заходів протидії іноземній інформаційній експансії.

докладніше...
Номер сторінки: 91

Агресивність «Русского мира» в інформаційному просторі України

Розглянуто політико!ідеологічні, морально – психологічні засади втручання «Русского мира» у функціонування засобів масової комунікації України. Схарактеризовано методи і форми інформаційної агресіїї в гуманітарну сферу України. Окреслено тематичну концепцію матеріалів, які потрібно готувати для засобів масової інформації України.

докладніше...
Номер сторінки: 85

«Русский мир» як сучасний геополітичний проект

Дана стаття має на меті проведення паралелей між основними фундаментальними ідеологемами російської державності та нещодавно проголошеною Патріархом РПЦ Кирилом концепцією «Русского мира» та аналізу її основних вимірів: геополітики, економіки, релігії та історії.

докладніше...
Номер сторінки: 82

Куликовська битва: великий українець Хан Мамай — проти московсько - татарських орд

В статті розглядається українська версія походження хана Мамая та «неканонічна» версія Куликовської битви (1380 р.).

докладніше...
Номер сторінки: 77