Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ФІЛОСОФІЯ

Синергетичні ідеї формування сфери свідомості особистості

Розглянуто синергетичні ідеї щодо механізму самоорганізації сфери свідомості особистості в системі «Особистість — соціальне середовище». За запропонованою регулятивно-детерміністською концепцією, структура сфери свідомості — це комплекс набутих, пов’язаних у цілісність соціогенних параметрів — соціогенних інформаційних потреб, формальних і неформальних соціальних настанов (норм), рис характеру, професійної і життєвої компетентності та ін. Синергетика роглядається як методологічна основа розроблення теорії особистості та соціальної психології.

докладніше...
Номер сторінки: 26

Історичні, економічні та політичні умови становлення й розвитку сфери гостинності м. Миколаєва

Розглядаються історичні, економічні та політичні умови виникнення і розвитку сфери гостинності та туризму в м. Миколаєві й області.

докладніше...
Номер сторінки: 237

Макрорівневий аспект формування світогляду сучасної студентської молоді

Формування світоглядних орієнтацій студентів розглядається з огляду на роль у цьому процесі самоорганізації сучасної студентської молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 231

Легітимація влади: і довіра і толерантність як чинники соціального буття

Легітимація влади розглядається на підставі дослідження довіри і толерантності як ціннісних детермінант соціального буття.

докладніше...
Номер сторінки: 225