Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ І ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Регіоналізм та політична стабільність в Україні

У статті аналізуються різні концепції регіоналізму та вплив регіоналізму на політичну стабільність в Україні. Також наводяться та обговорюються регіональні поділи в Україні, які мають відображення в політиці.

докладніше...
Номер сторінки: 76

Політична участь громадян республіки Польща на рівні місцевого самоврядування

Визначено основні форми та механізми забезпечення політичної участі громадян на рівні місцевого самоврядування Республіки Польща. Досліджено специфіку залучення громадян до управління справами держави та суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 70

Активізація діяльності України в ООН у період незалежності

У статті висвітлюються особливості політичного та дипломатичного визнання незалежної України державами світу, утвердження її на міжнародній арені, співпраця незалежної України та ООН.

докладніше...
Номер сторінки: 80

Візії України в євразійському геополітичному та геоекономічному просторі

Стаття присвячена теоретичному осмисленню глобальних тенденцій розвитку сучасного світу, в якому Україна може і повинна стати активним геополітичним гравцем. Обґрунтовується необхідність прийняття нової політичної стратегії утвердження української нації-держави у складних реаліях сьогодення. Проаналізовано перспективи глобалізації Києва відповідно до критеріїв оцінювання глобальних міст та зроблено висновок про пряму залежність майбутнього прогресивного розвитку України від глобалізаційних процесів у столиці.

докладніше...
Номер сторінки: 75

Polish and Romania border during the interwar two decades

Jedną z mniej zbadanych i opisanych granic II Rzeczypospolitej jest granica z Krolestwem Rumunii. Niewykluczone, że powodem takiego stanu rzeczy był jej epizodyczny okres istnienia. Niemniej, z punktu widzenia nauk politycznych odegrała ona w życiu obu narodow istotne znaczenie, czego dowodem był fakt, że właśnie na tym odcinku granicznym, we wrześniu 1939 r. po napaści Niemiec hitlerowskich ewakuował się Rząd Polski. Przyjazne stosunki miedzy oboma państwami miały wyraz między innymi w podpisanej Konwencji o tzw. małym ruchu granicznym.

докладніше...
Номер сторінки: 142

ООН та УКРАЇНА: співробітництво та перспективи реформування

У статті аналізуються основні напрями діяльності ООН, перспективи реформування ООН та співпраці України з цією глобальною міжнародною організацією.

докладніше...
Номер сторінки: 137

Політологічні аспекти глобалізації

Автор розглядає концептуальні основи глобалізації та глобалізму з позицій сучасної політології. Особливу увагу приділено аналізу теоретичних і методологічних аспектів глобалізації у контексті зарубіжної політичної науки.

докладніше...
Номер сторінки: 130

Європейський напрям зовнішньої політики України на сучасному етапі

Розглянуто зовнішню політику України в європейському напрямі на сучасному етапі та проаналізовано чинники, які негативно впливають на її розвиток.

докладніше...
Номер сторінки: 135

Формування концепту «людської безпеки» в умовах сучасних глобальних викликів

У статті аналізується питання формування концепту «людська безпека». Визначаються основ ні засади формування стратегії управління безпекою людини.

докладніше...
Номер сторінки: 131

Фінансова самостійність місцевих бюджетів як чинник ефективноті місцевого самоврядування

Проаналізовано політикоправове забезпечення самостійності місцевих бюджетів на двох рівнях: діючому та проектному. Визначено особливості впровадження та напрями реформування місцевого самоврядування шляхом впровадження реформ у політичній та бюджетній сферах.

докладніше...
Номер сторінки: 124

Стан наукової розробки проблеми формування глобальної свідомості (ХХ - початок ХХІ ст)

Проаналізовано стан наукової розробки проблеми формування глобалістичної свідомості суспільства у XX – на початку XXI ст. 

докладніше...
Номер сторінки: 118

Концептуальні засади регіональної політики України

У статті визначено проблеми, що повинні враховуватися органами державної влади при виробленні і реалізації державної регіональної політики.

докладніше...
Номер сторінки: 111

Нормативно - правові аспекти боротьби з медіа тероризмом

У статті розглядаються нормативно – правові аспекти боротьби з медіа!тероризмом з точки зору проблеми співвідношення обмеження свободи ЗМІ та забезпечення основних прав і свобод людини. Здійснено аналіз вітчизняного та міжнародного законодавства з цього питання, запропоновано шляхи вирішення проблеми.

докладніше...
Номер сторінки: 190

Проблеми та можливості міжнародного спостереження за виборами в Україні, Росії та Білорусі

У статті автор аналізує роботу міжнародних спостерігачів на різних етапах виборчої кампанії. Розкриває основи короткострокового та довгострокового спостереження, окреслює можливості та проблеми, із якими стикаються міжнародні спостерігачі при роботі у країнах пострадянського простору (Україна, Росія, Білорусь).

докладніше...
Номер сторінки: 163

«Привабливі можливості» неоліберальної глобалізації в країнах Латинської Америки

Розглянуто проблеми взаємодії неолібералізації та політичної модернізації в залежності від перехідних умов в країнах Латинсьої Америки. 

докладніше...
Автори: Олег Ткач
Номер сторінки: 151

Про деякі аспекти «європеїзації» болгарського політичного життя в контексті президентських виборів

Автор зробив спробу проаналізувати нові тенденції та визначити основні проблеми політичного життя Республіки Болгарія, які позначилися у період підготовки та проведення президентських виборів у жовтні 2011 р. Вони стали першими виборами президента після приєднання Болгарії до Європейського Союзу в 2007 році.

докладніше...
Номер сторінки: 145

Альтерглобалізм як соціально політичний феномен сучасності

Розглядається сутність поняття «альтерглобалізм», висвітлюються його специфічні риси, принципи організації суспільно – політичних рухів на його основі та протиріччя, що виникають при цьому, аналізується ідейна платформа, на якій можливе формування альтернативи неоліберальній глобалізації.

докладніше...
Номер сторінки: 137

Підходи та позиції у дослідженні сучасних політичних євроінтеграційних процесів

У статті аналізуються основні підходи до вивчення сучасних політичних євроінтеграційних процесів. З’ясовуються дослідницькі позиції, з огляду на які здійснюється таке вивчення.

докладніше...
Номер сторінки: 132
Перейти до сторінки: