Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Глобальні організації, лібералізація і приватизація ринку охорони здоров’я та допомога тяжко хворим громадянам у кінці їхнього життя

У статті вперше в Україні розглядається роль глобальних організацій (Світовий банк, Міжна родна фінансова корпорація, Міжнародний ва лютний фонд) у розвитку паліативної та хоспісної допомоги невиліковно хворим громадянам. Описуються підходи цих організацій до лібералізації та приватизації сфери охорони здоров’я та соціальних послуг. Коротко аналізується перспектива фінансування (кредитування) розвитку приватних закладів, що надають паліативну та хоспісну допомогу в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 112

Особливості політико - ідеологічних орієтацій суб єктів соціально - політичного маркетингу

У статті розглядаються особливості ціннісних політико - ідеологічних орієнтацій суб’єктів соціально – політичного маркетингу. Наведено результати контент – аналізу програм релевантних українських політичних партій. Визначено ціннісні орієнтації політичних партій у різних сферах суспільного життя.

докладніше...
Номер сторінки: 126

Система соціального захисту у країнах Центральної і Східної Європи

Рзглядається система соціального захисту у країнах Центральної і Східної Європи як ефективна форма запобігання соціальним конфліктам у країнах Європейського Союзу.

докладніше...
Номер сторінки: 122

Сталий розвиток довкілля — одна із приоритетних цілей розвитку України

У статті систематизовано та наведено завдання, індикатори та стан досягнення цілі сталого розвитку довкілля, проблеми на шляху досягнення цієї цілі. Наведено аналіз тенденцій сталого розвитку довкілля. Обговорюються питання техногенного навантаження на біологічні ресурси, природоохоронні проблеми (збереження і поліпшення земельних та водних ресурсів, атмосфери, біорозмаїття, ефективність використання енергії). Вказано на пріоритетність питань розв’язання проблем, що негативно впливають на здоров’я та умови життя населення, забруднення повітря та доступності питної води.

докладніше...
Номер сторінки: 273

Соціалізація молоді в українському суспільстві: стан, особливості становлення

У статті розглянуті особливості соціалізації молоді в українському суспільстві, соціально-психологічні чинники соціалізації та представлені результати дослідження соціально-психологічної адаптації учнівської молоді

докладніше...
Номер сторінки: 267

Молода сім’я в сучасному українському суспільстві: стан та проблеми

У статті розглядаються проблеми формування, становлення і розвитку сучасної молодої сім’ї. Процеси становлення молодої сім’ї відбуваються у складних і суперечливих умовах, які характеризуються зміною суспільних відносин та появою нових цінностей, тому виникає потреба вивчення стану та проблем для вдосконалення шляхів їх попередження, особливостей підготовки молодого покоління до створення сім’ї.

докладніше...
Номер сторінки: 262

Гуманізація політики щодо невиліковно хворих: досвід країн постсоціалістичного табору

У статті вперше в Україні зроблена спроба комплексно розглянути питання щодо фінансування, волонтерства, національного законодавства в контексті гуманізації політики щодо невиліковно хворих у деяких країнах постсоціалістичного табору.

докладніше...
Номер сторінки: 258

Соціальна адаптація в умовах трансформаційних проецесів у суспільстві

В статті аналізуються процеси соціальної адаптації в умовах трансформації українського суспільства в демократичне. Автори розглядають місце і роль зазначених процесів як взаємодію людини і соціального середовища та як один із важливих чинників успішного завершення перехідного періоду.

докладніше...
Номер сторінки: 254

Підтримка малого і середнього бізнесу в контексті соціальної політики: основні поняття і категорії

У статті аналізуються основні поняття й категорії проблеми підтримки малого й середнього бізнесу в контексті соціальної політики. Розглядаються поняття: соціальна політика, соціальна держава, бізнес, малий бізнес, середній бізнес, підприємництво, підприємець, суб’єкт малого підприємництва.

докладніше...
Номер сторінки: 249

Принцип соціальної справедливості як основа методології. Соціально - політичного маркетингу

В статті розглядаються наукові підходи до визначення поняття «соціальна справедливість» у взаємозв’язку із реалізацією концепції соціально-політичного маркетингу. Наведено результати дослідження соціально-політичних установок і контент-аналіз висловлювань щодо визначення поняття «соціальна справедливість». Визначено систему смислових категорій, які відображають поняття «соціальна справедливість» в масовій свідомості.

докладніше...
Номер сторінки: 243