Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ГАЛУЗЕВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Від «екологічної релігії» до менеджменту екології

У статті розкриваються погляди релігій на екологічні проблеми та проблеми співжиття в системі «природа — людина», виокремлюються різні концепції релігій співжиття у природі, розглядаються можливості співпраці з владою із формування екологічної культури.

докладніше...
Номер сторінки: 289

Проблеми на шляху сталого розвитку довкілля України

У статті систематизовано та наведено завдання, індикатори та стан досягнення цілі сталого розвитку довкілля, проблеми на шляху досягнення цієї цілі. Наведено аналіз тенденцій сталого розвитку довкілля. Обговорюються питання техногенного навантаження на біологічні ресурси, природоохоронні проблеми (збереження і поліпшення земельних та водних ресурсів, атмосфери, біорозмаїття, ефективність використання енергії). Вказано на пріоритетність питань розв’язання проблем, що негативно впливають на здоров’я та умови життя населення, забруднення повітря та доступності питної води.

докладніше...
Номер сторінки: 286

Контекст перебудови та питання зарождення медія - ринку України: корреляційний апект

Досліджено вплив контексту перебудовних процесів, які відбувалися напередодні розпаду СРСР, на зародження в подальшому часі вітчизняного медіа – ринку як соціально - комунікаційної структури незалежної України.

докладніше...
Номер сторінки: 260

Основні наукові підходи до визначення термінології в галузі корпоративної культури

У статті проаналізовано основні наукові підходи до визначення термінології в галузі корпоративної культури, здійснено контент – аналіз значення, поняття та змісту корпоративної культури; встановлено системоутворювальні її факторів за результатами досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів.

докладніше...
Номер сторінки: 255