Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА

Інституалізація соціально-комунікаційної сфери суспільства

Характеризуються основні інституціональні ознаки формування соціально6комунікаційної сфери діяльності. Визнання академічності нового напряму досліджень – соціальні комунікації – розглядається як чинник поглиблення й узагальнення теоретичного знання, досягнення ним проектно6конструктивного рівня впливу на стан соціально6комунікаційних відносин у суспільстві. докладніше...
Номер сторінки: 148

Оздоровчий потенціал музики дзвонів

тезах представлено рецензію науково6методичного посібника Б. Кіндратюка «Духовне здоров'я школярів і музика дзвонів: етнопедагогічний аспект» задля популяризації результатів дослідження икарпатського науковця. Ним уперше в українській етнопедагогіці розглядається проблема зміцнення духовного здоров'я школярів засобами музики церковних дзвонів. На широкій джерельній базі по6новому висвітлено історію їхнього запровадження та використання з часів Руси6України, показано місце дзвонінь у церковному обряді й народних звичаях, шляхи залучення нинішніх дітей і підлітків до сприймання дзвонової музики на уроках валеології, літератури, музики й інших заняттях, у позакласній і позашкільній роботі. докладніше...
Автори: Джус Оксана
Номер сторінки: 133

Фундаменталізація математичної освіти економістів у контексті основних категорій філософії

У статті теоретично обґрунтовано проблему фундаменталізації математичної освіти економістів у контексті основних категорій філософії: одиничного і загального, змісту і форми, закономірності і випадковості, сутності і явища тощо. Виокремлено суттєві ознаки фундаменталізації для формування її методологічних основ у дидактиці професійної освіти. докладніше...
Автори: Дутка Ганна
Номер сторінки: 127

Психолого-педагогічні аспекти визначення педагогічної творчості учителя

В статті автор розкриває психолого6педагогічні аспекти педагогічної творчості вчителя та учня. докладніше...
Номер сторінки: 118