Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Мультидисциплінарний підхід до психологічного супроводу дітей з гіперактивним розладом та дефіцитом уваги

У статті розкриваються теоретико-методологічні підходи до вивчення процесу психологічного супроводу дітей з гіперактивним розладом і дефіцитом уваги (ГРДУ). Дається теоретичний аналіз ступеня розробленості проблеми у психолого-педагогічній літературі. Окрема увага приділяється аналізу мультидисциплінарного підходу до корекції гіперактивного розладу з дефіцитом уваги.

докладніше...
Номер сторінки: 202

Тривожність як емоційна реакція на ситуацію випробування у дітей з мовленнєвими порушеннями

У цій статті аналізуються різні теоретичні підходи до вивчення проблеми взаємозв’язку мовленнєвих порушень, тривожності та самооцінки в школярів підліткового віку. Даються коментар та інтерпретація результатів проведеного емпіричного дослідження із школярами, що мають мовленнєві порушення.

докладніше...
Номер сторінки: 198

Віктимогенність шкільного середовища як чинник соціальної дезадаптації особистості

У статті розглядаються механізми віктимогенного впливу шкільного середовища на процес соціалізації особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 194

Профілактика делінквентної поведінки неповнолітніх як перспективний напрям наукових досліджень

У статті розглянута проблема професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики делінквентної поведінки неповнолітніх. Висвітлені результати аналізу дисертаційних досліджень за фахом «соціальна педагогіка». Обґрунтована доцільність проведення наукових досліджень у напрямі підготовка соціального педагога до професійної діяльності з профілактики делінквентної поведінки неповнолітніх.

докладніше...
Номер сторінки: 190

Розвиток когнітивної складової моральної свідомості у молодшому шкільному віці

У статті розкрито особливості становлення моральної свідомості у молодшому шкільному віці. Досліджено когнітивні можливості учнів початкових класів до засвоєння моральних понять на різних вікових етапах (1,4 класи). Обґрунтовується значення морального виховання у становленні особистості дитини цього віку.

докладніше...
Автори: Юлія Тимош
Номер сторінки: 186

Рольовий підхід у психокорекції емоційної сфери молодших школярів

В умовах психологічного експерименту вивчено емоційну сферу дітей молодшого шкільного віку. Показано, що образи, герої, метафори казки створюють позитивний інформаційній резонанс в емоційній сфері дітей. Розумовий розвиток дітей молодшого шкільного віку характеризується сформованим образним мисленням, що дозволяє дитині з допомогою рольової гри створювати моделі тієї дійсності, з якою вона має справу. Успішне програвання учнем певної ролі казки забезпечується адекватним підходом практичного психолога до особистості молодшого школяра, що забезпечує останньому психічний комфорт, сприяє зняттю психічних бар’єрів, тривоги, страху і невпевненості.

докладніше...
Номер сторінки: 182

Динаміка вираженості особистісних чинників поведінки у конфліктних ситуаціях у молодшому шкільному віці

У статті викладені результати практичного вивчення проблеми вікових особливостей поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях. Визначені головні складові психологічної характеристики поведінки школярів у конфліктах.

докладніше...
Номер сторінки: 178

Психологічна стійкість юнацтва у критичній ситуації

Стаття присвячена актуальній темі стійкості особистості у критичних ситуаціях. У ній наводиться загальна характеристика стійкості особистості та критичних ситуацій. Надано результати розробки авторської методики, встановлені її надійність та валідність. Наводяться результати її апробації.

докладніше...
Номер сторінки: 173

Зниження деструктивного впливу фрустрації на особистісний розвиток підлітків-акцентуантів

У статті розкрито проблему деструктивних та конструктивних ефектів фрустрації. Проаналізовано особливості зазначеного психічного стану в підлітків з різними типами акцентуацій характеру. Презентовано комплекс методичних рекомендацій практичним психологам та соціальним педагогам загальноосвітніх навчальних закладів щодо підвищення фрустраційної толерантності підлітків, нівелювання неадаптивних проявів фрустрації та попередження декомпенсації акцентуацій.

докладніше...
Номер сторінки: 168