Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Інформаційний вплив на політичну свідомість в умовах глобалізації

У статті розглядаються методи впливу на політичну свідомість. Питання впливу на політичну свідомість аналізується у контексті зростаючої ролі інформації та засобів масової комунікації в умовах глобалізації, зокрема особливий акцент робиться на інформаційному впливі на масову політичну свідомість.

докладніше...
Номер сторінки: 224

Ступінь агресивності дискурсу президентської виборчої кампанії Ю. Тимошенко у 2010 р.

Дана стаття присвячена дослідженню ступеня агресивності передвиборчого дискурсу 2010 року кандидата у Президенти України Ю. Тимошенко. Особлива увага приділяється специфіці виявлення прямої та прихованої агресії в тексті виступу адресанта перед аудиторією, в текстах агітаційної передвиборчої газети та агітаційної листівки. Розглядається особливості формування образу ворога у зазначених типах дискурсу.

докладніше...
Номер сторінки: 213

Психологічний чинник політичних конфліктів

У статті досліджується роль психологічних чинників у врегулюванні та вирішенні політичних конфліктів. Розглядаються найпоширеніші психологічні механізми виникнення і розвитку політичних конфліктів.

докладніше...
Номер сторінки: 124

Деякі аспекти розгляду соціопсихологічної природи феномену політичної влади

В статті проаналізовано основні підходи до розгляду базових характеристик психологічних складових феномену політичної влади на основі тлумачень останнього.

докладніше...
Номер сторінки: 119