Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

ПАР – країна з тріумфом керівництва

Наталія Олійник, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

УДК 328

 

Розглянуто та проаналізовано ключові аспекти розвитку ПАР в умовах глобалізації, особливості її внутрішньої та зовнішньої політики.

Ключові слова: ПАР, глобалізація, транснаціональні корпорації, економіка..

 

Рассмотрены и проанализированы ключевые аспекты развития ЮАР в условиях глобализации, особенности ее внутренней и внешней политики. 

Ключевые слова: ЮАР, глобализация, транснациональные корпорации, экономика..

 

It is considered and analyzed key aspects of the Republic of South Africa in the context of globalization, especially its domestic and foreign policy.

Key words: the Republic of South Africa, globalisation, multinational corporations, economy..

 

ПАР ще довго будуть вважати країною з тріумфом керівництва. Але це також і економічних експеримент: чи може країна з ринковою економікою, демократією, величезними покладами золота, платини, англійською мовою і непростою історією, країна, яка страждає від СНІДУ, злочинності, бідності і незручного розташування, створити краще життя для свого народу в епоху глобалізації.

Відмінність між ПАР та іншими країни Африканського континенту полягає у ступені

урбанізації та індустріалізації. Саме через добре розвинену інфраструктуру ПАР має більш конкурентноспроможну економіку. Але країна не може конкурувати з Китаєм та Індією, адже не може створити достатню кількість низькокваліфікованих робочих місць, щоб залучити все населення. Заробітна плата в ПАР занадто висока, щоб конкурувати з Китаєм та Індією за кількістю низькооплачуваних та некваліфікаційних виробництв.

Південно-Африканська Республіка — країна з розвиненою економікою та інфраструктурою. Сьогодні її називають «країною» — гегемоном» на Африканському континенті. ПАР розглядає себе локомотивом в об'єднанні БРІКС, бере активну участь в інтеграційному Проекті з вільної торгівлі. ПАР зробила свій внесок у створення Нового партнерства в інтересах розвитку Африки (НЕПАД) — програми з подолання маргінальності, слаборозвиненості, конфліктів та низького рівня управління на Африканському континенті, прийнятої в 2001 р. на саміті Організації Африканської Єдності. З іншого боку, країна активно співпрацює з країнами Півночі (Європа, США, Канада) та входить до числа 25 найбільших зовнішньоторговельних гравців на міжнародному ринку [1].

Глобалізація для ПАР розпочалася вже в XVII ст. разомз прибуттям голландців та британців. Нові поселенці принесли з собою християнську культуру та апартеїд. Хоча за політику апартеїду на ПАР були накладені міжнародні санкції, країну виключили з багатьох міжнародних організацій. Епоха колоніалізму залишила по собі розвинену мережу залізниць. Саме завдяки залізницям ПАР досягла такого швидкого економічного розвитку. Всі прикордонні держави ПАР економічно пов'язані завдяки цим залізницям. Тому країна може активно використовувати цю перевагу на свою користь.

Сьогодні в країні існує близько 20 км залізниці на кожні 1000 км, 50,6 км доріг з твердим покриттям на кожні 1000 км, а через порти країни перевозяться 115 млн т вантажів на рік.

На території ПАР добувається понад 40 видів корисних копалин: мідь, золото, хром, нікель, олово, уран, платина, вугілля, марганцеві та залізні руди, алмази та ін. Основні галузі промисловості: гірничовидобувна (найбільший виробник платини, золота та хрому), металообробна, текстильна, хімічна, цементна та харчова промисловість, автомобілебудування, чорна металургія, вироблення добрив для сільського господарства, машинобудування та ремонт морського і річкового транспорту.

Відповідно до чинної Конституції ПАР статус офіційних мають 11 мов: африкаанс, англійська, ндебеле, педі, сесуту, сваті, тсонга, тсвана, венда, коса, зулу. Цікавою та різноманітною ПАР є також у релігійному відношенні: християнство (77%), традиційні місцеві культи (18% ), індуїзм, іслам та іудаїзм [2].

Глобалізація змінює не тільки зовнішню політику, а й впливає на внутрішню політику країн. Тому дуже важливо, що Південна Африка змогла збалансувала свої внутрішні проблеми.

Так, у лютому 1990 р. під тиском міжнародного співтовариства, президент ПАР Ф. де Клерк легалізував політичні партії, включаючи Африканський національний конгрес (АНК) та Компартію — основних політичних противників режиму. Уже в квітні 1994 р. в ПАР пройшли перші в історії парламентські вибори на нерасовій основі та створено Уряд національної єдності. В результаті, 10.05.1994 р., голова АНК Н.Мандела офіційно вступив на посаду Президента. Сьогодні діючий Президент країни Дж.Зума є главою Держави та Уряду, а також головнокомандувачем збройними силами країни.

У травні 2011 р. відбулись вибори до місцевих органів влади, за результатами яких Африканський національний конгресс (АНК) отримав перемогу та набрав 62% голосів виборців, опозиційний Демократичний альянс (ДА) — 24%, Партія свободи Інката — 3,7%. Африканський національний конгрес, Комуністична партія ПАР та Конгрес південноафриканських профспілок (КОСАТУ) складають коаліцію.

Стрімкий економічних розвиток для ПАР розпочався з 1994 р. після повалення режиму апартеїду. Вже в червні 1994 р. ПАР відновила членство в Британській Співдружності Націй, ставши її п'ятдесят першим членом. Це, безумовно, принесло ПАР значні переваги як в економіці, так і на міжнародній арені. ПАР вміло грала за правилами нової глобальної економіки.

Сьогодні південноафриканський ринок робочої сили забезпечує роботою більше 1,2 млн робітників-мігрантів. У бюджеті країни прибутки становлять 104,7 млрд дол. США, витрати — 126,5 млрд дол. США (2011р.). ВВП країни– 554,6 млрд дол. США (2011 р.), структуру якого становлять сільське господарство — 2,5%, промисловість — 31,6% та ринок послуг — 65,9%. ПАР підтримує торговельні зв’язки з понад 180 країнами світу [3].

Важливе значення для макроекономічної стратегії Уряду країни має залучення міжнародних інвесторів та створення для них сприятливого середовища. Уряд країни зумів налагодити фіскальну і монетарну політику, забезпечити стимули і стабільне соціально-політичне середовище.

Глобалізація — мікроекономічне явище з макроекономічними наслідками. Крім того, вона являє собою відкритість і є чинником, який включає в себе розширення ролі ринку в розподілі ресурсів та реформ, які розпочались в ПАР в 1980 році. Сьогодні ВВП ПАР на душу населення становить 11000 дол. США, а темп зростання — 3,4% (2011 р.).

Загальне уявлення про країну забезпечує не тільки її геостратегічне положення, спадщина апартеїду та кілька десятиліть громадянського конфлікту. Статус країни у світовій економіці визначається її конкурентною здатністю на світовому ринку. Рівень безробіття ПАР в 2011 р. становив 23,9%, інфляція — 5%. У 2011 р. експорт країни становив 94,21 млрд дол. США. ПАР експортує золото, діаманти, платину, метал та обладнання. Відповідно імпорт у 2011 р. становив 92,86 млрд дол. США. Структура імпорту: обладнання, продукція хімічної промисловості, наукове обладнання та продукти харчування. Прямі іноземні інвестиції ПАР становлять 22,4% від ВВП.

ПАР сміливо можна назвати мікрокосмосом глобалізації. Адже в самій країні переплітається величезна кількість різних культурних груп, які відрізняються між собою етнічними, мовними та расовими ознаками.

Етнічний склад ПАР становлять: африканці — 37,4 млн чол. (79%), у т.ч. 38,5 — зулуси, 27,5 — сото, 11,6 — коса, 6,6 — шангаан, тонга, 6,6 — тсвана; 4,55 млн європейців (9,6%), у т.ч.: 57 — африкаанерів і 43 — англомовних білих; 3,2 млн мулатів (8,5%) і 1,1 млн (3%) азійців, здебільшого індійського походження. Середня тривалість життя населення — 62 роки. Приблизно 76,3% населення ПАР чорне, 12,7 — біле, 8,5 — кольорове, 2,5% — становлять азіати.

З 1960-х по 1990-ті роки ПАР була полем бою холодної війни. Так чином міжнародні відносини країни зводились до боротьби проти комунізму. Водночас ПАР переслідувала свою власну політику апартеїду. Закінчення холодної війни повністю змінило політику міжнародних відносин, а це у свою чергу вплинуло на внутрішню політику ПАР. Країна з головою поринула в процес глобалізації. Запровадження демократичних принципів також мало значний вплив на внутрішню політику країни.

Сьогодні перед ПАР стоїть непросте завдання — показати всьому світу, що країна «веселки» може захистити права всіх своїх громадян. А для цього ПАР доводиться поважати інтереси різних національних груп у межах своїх кордонів [4].

Глобалізація — неминучий процес і інколи тернистий шлях для багатьох країн. Щоб такий шлях мав найменші негативні наслідки, кожна країна мусить коригувати його з огляду на свої реалії. Мається на увазі, що замало користуватись тільки плодами глобалізації, адже вони розподіляються нерівномірно. Потрібно зробити так, щоб вигоди від глобалізації були поширені на більшукількість людей і краще розподілені між країнами і всередині країни. Тим паче, щоб створити кращий світ, наразі наявні всі необхідні кошти та ресурси, основне — бажання.

В усьому світі національні уряди вступають у політичні та економічні союзи з сусідніми країнами для захисту своїх інтересів. Наприклад, ЄС послідовно захищає права європейських фермерів від конкуренції з боку країн, що розвиваються. Уряд ПАР зіграв ключову роль у формуванні Африканського Союзу і його стратегії Нового партнерства в інтересах розвитку Африки (НЕПАД). Адже дуже важливо будувати відносини з іншими країнами в тому ж гео графічному регіоні світу, які стикаються з аналогічними проблемами в результаті гло балізації.

Південно Африканська Республіка активно співпрацює з міжнародними товариствами, особливо з країнами Півдня, що активно розвиваються. Уряд країни розробляє ефективні засоби для вирішення багатьох проблем коллективно з метою створення кращого життя для всіх народів. ПАР бере активну участь у зусиллях щодо заохочення глобального партнерства та вирішення глобальних завдань, у різних ініціативах для розвитку нетрадиційних джерел фінансування, у проектах, пов'язаних з подоланням бідності, голоду, СНІДу, малярії та туберкульозу в країнах, що розвиваються.

Незважаючи на активне розширення глобальних процесів, одночасно підвищується роль автономних рішень, ухвалених соціаль ними суб'єктами на різних рівнях.

31 серпня 2012 року в Кейптауні (ПАР) проходив XXIV Конгрес Соціалістичного Інтернаціоналу, куди сьогодні входять 162 політичні партії та організації з різних країн світу. У другий день роботи Конгресу Соцінтерну на ранковому засіданні виступив президент ПАР та Африканського Національного Конгресу Дж. Зума. У своїй промові він зазначив, що світ повинен активно захищати ідею багатополярного світу, щоб протистояти диктату домінуючих імперіалістичних держав. Необхідно знайти шляхи для більш ефективної роботи як найбільш оптимального інструменту побудови кращого світу і міжнародної солідарності замість зростаючого моноцентризму.

На думку президента ПАР, глобалізація стимулює зростання економік, що розвиваються. Водночас три чверті населення планети програли в результаті глобалізації та страждають від злиднів і нерівності. Причиною цього є домінуючі імперіалістичні держави, які історично використовують різні способи утвердження своїх геополітичних та економічних інтересів. Він також висловив переконання, що світ продовжує спостерігати, як сильні нації диктують іншим, як їм треба жити, і дедалі частіше вдаються до військових методів вирішення проблем. Дж.Зума нагадав учасникам Конгрессу Соцінтерну про необхідність реформи глобальної фінансової архітектури, зокрема, Світового банку та Міжнародного валютного фонду, поліпшення фінансового регулювання й стимулювання сталого розвитку. Лідер ПАР вважає, що соціальний захист сьогодні, як ніколи, має бути найважливішим [5].

На позитивну оцінку заслуговує бажання

Уряду ПАР зменшити викиди СО2 на 34% протягом наступних 10 років. Гірництво залишається однією з ключових галузей економіки країни. Експорт мінеральної сировини приносить ПАР 15 млрд дол. США щорічно і є осно- вою соціально-політичної стабільності країни. Тому таке рішення Уряду викликає занепокоєння південно-африканської палати гірництва, корпорації Еском та корпорації Салол, які займають ключові позиції в гірничодобувній галузі.

На мою думку, якщо Уряд ПАР не зможе скоротити викиди парникових газів протягом наступних 10 років, для ПАР з її ресурсно орієнтованою економікою навіть набагато менший відсоток буде значним досягненням і гарним прикладом для інших.

Глобалізація породжує проблеми, які актуальні для всіх континентів. На жаль, глобальні проблеми резонують в унісон. Світова криза 2008 р., яка не оминула ПАР, також не є винятком. У четвертому кварталі 2008 р. ВВП ПАР знизився на 1,8%, адже у зв'язку з кризою різко скоротився попит на діаманти, золото, метали та сировину. Це було першим спадом країни за останні 10 років. Криза відчутно вплинула на компанії, які займаються видобутком металів та сировини. Хоча керівництво країни в 2008 р. задекларувало збільшення ВВП на 3,7%, за результатами 2008 р. ВВП країни збільшилось на 3,1% [6].

Сьогодні країна відчуває проблеми з зайнятістю, число безробітних повільно, але збільшується. Для скорочення безробіття керівництво держави суттєво полегшує процедури реєстрації нових підприємств, покладаючи великі сподівання на приватних сектор. Повільно, але збільшується попит на сировину зі сторони Китаю та Індії, а це, на мою думку, в майбутньому дасть все ж таки можливість Уряду збільшити кількість робочих місць.

Глобальні процеси відкривають для всіх країн нові можливості, але вони ж вимагають нових зусиль. Як приклад, масштабні будівельні роботи, які були проведені ПАР для проведення Чемпіонату світу з футболу в 2010 р. На підготовку до ЧС ПАР витратила 4,6 млрд дол., з яких понад 2 млрд дол. було витрачено на інфраструктуру і 1,3 млрд дол. — на стадіони [7]. На цьому керівництво ПАР не зупиняється. Передбачається, що протягом наступних семи років держава залучить понад 36 млрд дол. США на реалізацію державних проектів, 24 млрд дол. США з яких підуть на будівництво залізничних шляхів та морських портів. За реалізацію всіх проектів, які ініційовані державними компаніями в галузях електроенергетики, будівництва доріг та залізничного транспорту, відповідає Координаційна Рада при Президенті з питань інфраструктурного розвитку.

Президент ПАР Дж.Зума заявив про намір уряду знизити рівень безробіття з 24,9% у червні 2012 р. до 14% до 2020 р. і до 6%до 2030 р., що повинно створити додатково 11 млн робочих місць. Така стратегія повинна вирішити питання безробіття серед молоді та жінок. Причому значну частину робочих місць планується створити в сільському господарстві, переробці сільськогосподарської продукції та пов'язаних з ним галузях. Уряд також планує продовжити реалізацію інфраструктурних проектів, включаючи відкриття нових копалень з видобутку мінеральних ресурсів та їх експорт [8].

У майбутньому ПАР планує поліпшити інфраструктуру охорони здоров'я, зокрема, запобігти поширенню ВІЛ і СНІДу. Адже згідно з прогнозами, якщо темпи поширення СНІДу по африканському континенту не знизяться, вже через 10 років в Африці СНІД уб'є 55 млн людей. Тому для керівництва країни є вкрай важливим не тільки запобігти поширенню хвороби, а й виявити вже існуючих хворих. Цікаву ініціативу запропонувала губернатор провінції Західний Кейп, а саме лотерею, згідно з якою всі, хто здасть кров на ВІЛ і СНІД, мають можливість отримати головний виграш у розмірі 6 тис. дол. США.

Головний наслідок глобалізації у сфері праці — зростання безробіття. Найчастіше результатом розширення глобалізації є загострення конфліктів між бізнесом, місцевими органами, владою та жителями. Типовими проявами цих конфліктів є, наприклад, часті відключення електроенергії, страйки.

Зокрема, розстріл поліцією в серпні 2012 р. протестуючих південноафриканських шахтарів отримав широкий світовий резонанс і залишив багато питань до керівництва держави щодо дотримання прав людини і справедливості дій уряду. В результаті зіткнення було вбито понад 30 гірників, а понад 80 осіб одержали поранення. Невдоволення шахтарів копальні «Марі кане», яка належить компанії «Лонмін», було виклика не низькою заробітною платнею робітників. Компанія «Лонмін» посідає третє місце у світі з виробництва платини. Гірники заявляли, що одержують близько 500 дол. США на місяць, тому вимагали збільшити заробітну плату. Але керівництво шахти спочатку пригрозило масовим звільненням, а після звернулося до поліції за допомогою. В результаті заворушення закінчилися кривавою трагедією, яка потрясла не тільки всю країну, а й усю світову спільноту [9].

Експерти стверджують, що насправді конфлікт був спровокований протистоянням двох профспілок (Національна спілка шахтарів і Асоціація шахтарів та будівельників), які боролися за контроль над підприємством. Конфлікт на шахті «Маріане» послужив прикладом для інших шахт. Тому після страйку протягом двох діб страйкували більше тисячі гірників шахти Ройял Бафокенг.

Негативним впливом глобалізації в ПАР можна вважати і приватизацію водопостачання. Всі водні ресурси водопостачання в ПАР монополізовані транснаціональною корпорацією французького походження. У результаті половина сімей в ПАР не має водопроводу у своїх оселях, а річний оборот водної компанії приблизно дорівнює річному бюджету країни. Така ж ситуація характерна і для електропостачання ПАР.

Останнім часом проблема освіти, її якісь та доступ до неї стає однією з найбільш гострих проблем глобалізації. Рівний доступ до освіти в ПАР було гарантовано вже в 1966 р. законом про Навчальні заклади. Доступ же до медичної допомоги все ще залишається нерівномірно розподіленим. У країні не вистачає лікарів для бідних і багато сільських клінік не мають можливості проводити тести на ВІЛ. Багато громадян не мають доступу до основних медичних послуг.

Транснаціональні компанії використовують ПАР як плацдарм для своїх позицій на Африканському континенті. Адже ПАР не тільки дуже вдало розташована географічно, а й володіє інфраструктурою та лініями зв'язку. Офіси, розташовані поблизу унікальних куточків дикої природи, поля для гольфу та пляжі з бездоганними ресторанами і готелями забезпечують можливість організації з'їздів і конференцій у готелях за привабливими цінами. Багато з готелів країни визнано як одні з найкращих. Інвестори вкладають кошти у нерухомість та винну промисловість ПАР. Країна має велику кількість кваліфікованих фахівців у сфері медицини, ІТ — технологій та кіно-індустрії, здатних надавати конкурентоспроможні послуги.

ПАР знаходиться в європейському часовому поясі, використовує англійську як основну мову бізнесу та має змішану європейсько африканську спадщину. Все це приваблює транснаціональні корпорації. Великі компанії дедалі частіше переміщують свою діяльність в ПАР для того, щоб скористатись низькою вартістю оплати праці англомовних південноафриканських кваліфікованих і некваліфікованих працівників. Компанії, які працюють в енергомістких галузях, теж переносять свої виробництва, щоб скористатись низькою вартістю електроенергії та близькістю до шахт. У результаті транснаціональним компаніям вдається випускати широкий асортимент якісної продукції за конкурентоспроможними цінами.

Змішувати бізнес із задоволення дозволяє і м'який клімат ПАР разом з унікальними африканськими парками, пляжами, казино і гольфполями. Сьогодні ПАР дедалі частіше розглядають як «безпечне» місце, особливо після терористичних актів у США та тривалих заворушень на Середньому та Близькому Сході.

Компанії південноафриканського походження, такі як SAB Miller, BHP-Billiton (видобування корисних копалин та нафти), Rembrandt (предмети розкоші), Sappi (целюлоза та папір), Anglo American / De Beers, Sasol (хімічні речовини), Thawte (інтернет безпека), є світовими лідерами у своїх галузях.

На початку серпня 2012 р. Держсекретар США Хілларі Клінтон виступила перед студентами ПАР в Університеті Західно-Капської провінції. Х.Клінтон розпочала свій візит до ПАР з відвідин будинку борця за свободу і колишнього президента цієї країни Нельсона Мандели в його будинку в Куну. Х.Клінтон закликала громадян ПАР бути гідними спадщини Н.Мандели і забезпечити більш значну роль своєї країни в просуванні демократії та прав людини у всьому світі. Під час візиту основною метою свого 11денного турне континентом Клінтон назвала формування партнерства з країнами, які підтримують мир, демократію, права людини і економічне зростання. Держсекретар запевнила, що не тільки проблеми Африки вимагають африканських рішень, а й деякі з глобальних проблем також вимагають таких рішень. Але не кожна країна на африканському континенті має таку вагу та здатна бути настільки ж сильним та ефективним партнером і лідером, як ПАР. Наразі ПАР виконує перехідні функції голови Африканського союзу.

Візит Х.Клінтон був присвячений розвитку торгівлі та залученню американських інвестицій в ПАР, а також вирішенню проблем глобальної та світової безпеки. ПАР та США не завжди сходяться в поглядах з цього питання, особливо в розпал кризи на Середньому та Близькому Сході та у Кот дІвуарі. Зокрема, розбіжності між країнами стосувалися запропонованих до розгляду в Раді Безпеки ООН резолюцій про запровадження санкцій проти сирійського президента Башара Асада. Але розбіжності між країнами стосуються скоріше тактики, а не ключових моментів.

Х.Клінтон зауважила, що ПАР є однією з багатьох демократій глобального Півдня,які виступають проти втручання у внутрішні справи інших країн. Держсекретар закликала ПАР відіграти більш важливу роль в обмеженні спроб Ірану створити ядерну зброю і запобігти потраплянню ядерної зброї до рук терористів. Адже ПАР, відмовившись від ядерної зброї, розуміє, що такий крок був ознакою сили, а не слабкості. І це може слугувати переконливим прикладом для інших [10].

Отже, ПАР зі зростаючою економікою спирається на сучасну інфраструктуру і стабільне політичне середовище. Тому пропонує широкий спектр бізнес-можливостей для компаній та інвесторів. Країна має значний потенціал та можливості для місцевих та іноземних бізнесменів, які допомагають країні виживати в сучасному глобальному світі: стабільне, демократичне політичне середовище з високим рівнем прозорості; міцну економіку з низьким рівнем державного боргу і незалежність Центрального Резервного банку; велику кількість англомовних кваліфікованих і некваліфікованих робітників; використання англійської як мови бізнесу; розташування в європейському часовому поясі; одну з найменших витрат на електроенергію у світі; розвинену гірничодобувну та обробну промисловість; розвинену транспортну, банківську та телекомунікаційну інфраструктуру; першокласні готелі, ресторани, поля для гольфу, парки і курорти; приємний клімат весь рік; акцент на соціальну відповідальність бізнесу, невелике політичне управління; одну з найпрогресивніших конституцій у світі, в тому числі щодо захисту прав власності та свободи вираження думок; жорсткий підхід до корупції та хабарництва, особливо в державному секторі; податковий кодекс.

Глобалізація для ПАР — це палка з двома кінцями. З одного боку, ПАР може піднімати ціни на корисні копалини для постійно зростаючих ринків Китаю та Японії. З іншого — ПАР змушена закупляти імпортне зерно та олію за постійно зростаючими цінами. Зростаюча мобільність людей приваблює кваліфікованих робітників, але також сприяє зростанню кількості некваліфікованих робітників з інших регіонів Африки. А це у свою чергу сприяє незадоволенню південноафриканських медсестер, вчителів та інженерів, яким доводиться залишати країну і мігрувати в Європу чи Австралію.

На жаль, суспільство не створило ще інститутів, які б поставили глобалізацію під соціальний контроль і примусили б її служити людям.

У глобальну епоху для подолання викликів, з якими стикаються країни, що розвиваються, ПАР виступає за зміцнення та розширення співпраці у форматі Південь — Південь. Зміцнення такої співпраці стане важливим засобом сприяння обміну інформацією, передовим досвідом, науково-дослідних, технологічних досягнень, розвитку навичок і знань у різних секторах. ПАР продовжує активну участь у різних угрупованнях Півдня, членами якої вона є: ( G77 і Китай, Рух неприєднання (NAM), Фо рум Індія, Бразилія та ПАР (IBSA), Новее Азійсько-Африканське стратегічне партнерство (NAASP). ПАР сподівається, що співпраця з країнами Півдня допоможе подолати проблеми, з якими стикаються ПАР:

– бюрократичні процедури; – злочинність;

– захворювання на ВІЛ/СНІД, а в деяких частинах країни на малярію;

– географічна віддаленість від міст Європи, Північної Америки та Азії;

– державне регулювання / політика / зволікання, зокрема, в галузі імміграції, валют но го контролю,

– сильний профспілковий рух, який є партнером правлячої партії АНК;

– відносно невелика кількість кваліфікованих фахівців [11].

Екс президент ПАР Н.Мандела продовжує бути джерелом натхнення і зразком для наслідування для людей та політиків у всьому світі. Південноафриканці займають керівні посади у великих компаніях і організаціях по всьому світу.

Отже, спроможність ПАР рівноцінно діяти в умовах глобалізації залежить від обсягу її національного потенціалу.

Таким чином, в умовах глобалізації ПАР спроможна здійснювати рівно потужну зовнішню політику, при цьому враховуючи інтереси своїх громадян та відстоюючи їхні права та свободи. Тому глобалізація для країни — це лише засіб, а не мета розвитку.

На нашу думку, без реформ та вмілого управління, маючи просто гарну інфраструктуру, ПАР не змогла б досягнути таких економічних показників, та стати країною-локомотивом Африканського континенту.

Сміливі заяви Уряду ПАР щодо реформ та глобальних проблем зустрічають шквал критики. Але, незважаючи на це, ПАР все ж вдається здійснювати амбітні та швидкі реформи, досягати поставлених цілей та завдань на майбутнє. ПАР — унікальна країна, яка поєднує в собі розвиток і відсталість, і на яку міжнародне співтовариство покладає великі надії, очікуючи, що ПАР сприятиме економічному відродженню Африки і глобальному економічному становищу в цілому.Номер сторінки у виданні: 139

Повернутися до списку новин