Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Анастасія Зозуля

ДО ПИТАННЯ КРИЗИ ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ВИЗНАННЯ ДЕРЖАВ (на прикладі Південної Осетії, Абхазії та Косово)

У статті проаналізовано причини нинішньої кризи щодо питання інституту міжнародно – правового визнання держави на прикладі суперечок, пов’язаних із визнанням Косово, Південної Осетії та Абхазії. Автором визначено наслідки визнання вказаних сепаратистських регіонів для системи договірно – правових відносин, яка склалася у повоєнній Європі, сформовано практичні висновки щодо його впливу на чинну систему міжнародноправових норм і практику міжнародних відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 91

Вплив проголошення незалежності Косово на світовий порядок у контексті протистояння двох основних принципів міжнародного права

Досліджено вплив проголошення незалежності Косово від 17 лютого 2008 року на світовий порядок у контексті протистояння двох основних принципів міжнародного права: права народів на самовизначення і принципу територіальної цілісності держави. Проаналізовано, як ця подія може вплинути на внутрішньополітичне становище тих країн, які мають близькі проблеми, пов'язані з етноконфесійними суперечності.

докладніше...
Номер сторінки: 144