Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Андрій Гарбадин

Особливості вияву чужинства в основних політико правових концепціях Нового часу

Доведено, що побудова системи політичних відносин ліберального змісту, яка ґрунтується на рівності, природних правах та пошуку меж свободи, вимагає правового регулювання відносин між багатьма індивідами, що передує їх суб’єктному самовияву. Визначено особливості вияву чужинства в основних політико!правових концепціях Нового часу — Н. Макіавеллі, Т. Гоббса і Дж. Локка, представників Просвітництва, І. Канта та Г. Ф. В. Гегеля.

докладніше...
Номер сторінки: 32