Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Антоній Мельник

Тривожність як емоційна реакція на ситуацію випробування у дітей з мовленнєвими порушеннями

У цій статті аналізуються різні теоретичні підходи до вивчення проблеми взаємозв’язку мовленнєвих порушень, тривожності та самооцінки в школярів підліткового віку. Даються коментар та інтерпретація результатів проведеного емпіричного дослідження із школярами, що мають мовленнєві порушення.

докладніше...
Номер сторінки: 198

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДЕЗАДАПТОВАНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Однією із надзвичайно значимих проблем у психології особистості є здатність індивіда бути включеним у навколишній соціум. Дана властивість психіки залежить від багатьох чинників, як зовнішніх, соціальних, так і внутрішніх, індивідуально –типологічних. Великою мірою це стосується дітей, що мають певні вади психічного розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 226