Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Євгенія Макаренко

Інформаційна безпека України в контексті сучасних викликів та загроз

В статті автор зосереджує увагу на проблемі забезпечення національних інтересів України у сфері інформаційної політики. Дослідник, зокрема, зазначає, що змістове наповнення останньої повинно продукувати для українського суспільства духовність, ідеологію, світогляд, патріотизм, розуміння інтересів своєї держави задля збереження та розвитку національних історичних традицій, національної ментальності, самобутньої культурної спадщини в контексті євроінтеграційних прагнень України.

докладніше...
Номер сторінки: 86