Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Валентина Воронкова

Формування антропологічної парадигми політичного менеджменту в умовах глобалізації

У статті поданий аналіз формування політичного менеджменту в контексті антропологічних вимірів, що спрямовано на підвищення індексів людського розвитку, формування такої політики, в центрі якої була б особистість; гуманістичного управління як основного механізму здійснення політичного менеджменту в контексті розвитку гуманістичних засад; теоретико – методологічного аналізу політичного менеджменту з точки зору антропологічних вимірів.

докладніше...
Номер сторінки: 24