Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Валерій БЕБИК

Великий скіф ГОМЕР і ЛАТИНЯНИН ВЕРГІЛІЙ: наслідування чи плагіат?

У статті доводиться, що «батько літератури» Гомер був скіфом. Латинянин Вергілій запозичив текст «Енеїди» у Гомера. Міф про те, що Гомер був греком, створили латинські історики під час протистояння Священної Римської імперії Османській імперії. 

докладніше...
Номер сторінки: 8

Великий скіф Геродот

В статті доводиться, що «батько історії» Геродот був скіфом. Міф про те, що Геродот був греком, створили історики під час протистояння Священної римської імперії з Османською імперією.

докладніше...
Номер сторінки: 39

КНР: Зміна поколінь лідерів, правонаступність політики

Відбувся 18 з’їзд Комуністичної партії Китаю, яка є правлячою в цій глобальній державі світу який обрав нове керівництво КПК (окрім КПК в Китаї беруть участь в управлінні державою ще 8 політичних партій).

докладніше...
Номер сторінки: 7

Антична філософія України: Анахарсій, Аристокл, Аристотель

У статті доводиться, що так звана «грецька філософія», насправді, є античною філософією скіфів аріїв. А провідні античні філософи Анахарсій, Аристокл і Аристотель були скіфами.

докладніше...
Номер сторінки: 9

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: Луцишин Г. І. Національна консолідація України в умовах сучасного політичного процесу: монографія / Галина Луцишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 364 c.

Після проголошення незалежності перед українською елітою постала проблема національної консолідації як запоруки існування державності у довготривалій перспективі. На жаль, процес національної консолідації в Україні так і не набув системного та цілісного характеру, а є лише фрагментарним та ситуативним. Враховуючи низький рівень національної консолідації в Україні, перед політичною наукою постає завдання поглибленого вивчення цього питання та розроблення нових теоретичних підходів.

докладніше...
Номер сторінки: 259

БОГДАН ЧИН ГІЗ ХАН: ТРИЗУБ ВЕЛИКОГО АРІЯ

В статті розглядається неканонічна версія походження хана Богдана Чин Гіз Хана, зв’язок його династії з прадавніми божествен ними династіями та скіфами.

докладніше...
Номер сторінки: 7

Як і чому з Великої Романії зробили «Візантію», а з провінційної Роми — «Великий Рим»

У статті розглядаються геополітичні причини фальсифікації історії Великої Романії (Великого Риму), яку ідеологи Священної Римської імперії германської нації перейменували у XVI ст. н.е. на Східну Римську імперію — Візантію. Водночас німецькі історики возвеличили провінційну італійську Рому, назвавши її столицею Великого Риму і так званої Західної Римської імперії, яку проголосили колискою так званої греко римської цивілізації.

докладніше...
Номер сторінки: 8

Рецензія на підручник: Варзар І. М. Політична етнологія. Пропедевтичний курс. Авторський підручник. — К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2011. — 354 с.

За сюжетним визначенням, це — не «чистий» науковий трактат, а підручник, що підсумовує сорокарічну працю автора із засадування та викладання в українській вищій школі нової соціальногуманітарної науки — політичної етнології.

докладніше...
Номер сторінки: 323

Рецензія на монографію: Лендьел М. О. «Місцева демократія у країнах Центральної та Східної Європи». — Ужгород : Мистецька лінія, 2011.

Крах тоталітаризму в Центральній Європі (або «посттоталітаризму», за висловом В. Гавела) сколихнув не тільки самі суспільства, які стали на шлях демократії, але й наукові кола, які почали теоретизування над питанням хвиль демократизації, та відповідності подій 1989 року в ЦСЄ ним, вписуванням центральноєвропейського досвіду в транзитологічні концепції, розроблені на матеріалі Південної Європи та Латинської Америки

докладніше...
Номер сторінки: 179

Електоральний політичний маркетинг: теорія і міжнародна практика

В даній статті розглядаються проблеми теорії та міжнародної практики електорального політичного маркетингу як напрямку у сфері політичних наук.

докладніше...
Номер сторінки: 325

Куликовська битва: великий українець Хан Мамай — проти московсько - татарських орд

В статті розглядається українська версія походження хана Мамая та «неканонічна» версія Куликовської битви (1380 р.).

докладніше...
Номер сторінки: 77

ВЕЛИКИЙ СКІФ СПАРТАК: УКРАЇНСЬКА ТА СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА ЕЛЛАДА

У статті розглядається скіфо/арійське походження Спартака та роль Української Еллади у світових цивілізаційних процесах.

докладніше...
Номер сторінки: 10