Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Валерій Бортніков

Політика самодержавства на приєднаних від Речі Посполитої територіях у ХІХ ст

У статті аналізуються проблеми інтеграції західноукраїнських земель до Російської імперії після поділів Польщі. Досліджується політика царського уряду стосовно польської шляхти, селян, етнічних меншин Правобережної України і, зокрема, Волинської губернії.

докладніше...
Номер сторінки: 43

Проблеми становлення національної держави в умовах переходу до демократії

Статтю присвячено аналізу співвідношення таких суспільно-політичних явищ як «націоналізм» і «демократія» у процесі демократичної трансформації. Досліджуються оптимальні моделі та форми правління національної держави в умовах переходу України до демократії: «держава-нація», «нація-держава», президентська та парламентська республіки.

докладніше...
Номер сторінки: 61

Особливості форумування владної еліти в Україні у процесі демократичної трансформації

Стаття присвячена висвітленню ролі української владної еліти в процесах демократичної трансформації. Акцентовано увагу на специфічних умовах формування еліти в Україні, її характерних рисах та особливостях.

докладніше...
Номер сторінки: 33