Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Василь Лизанчук

Громадянська позиція чи провінційно - плебейський постмодернізм?!

Охарактеризовано ключові засади діяльності засобів масової інформації та проблеми функціонування української мови в Україні. Розкрито сутність провінційноплебейського пост модернізму, окреслено структуру громадянської позиції журналістів.

докладніше...
Номер сторінки: 18

Психологічні мотиви «спілкування» із засобами масової інформації

Розкрито психологію журналістської творчості та психологію сприймання журналістських матеріалів. Осмислено зміст студентських науково – публіцистичних праць про «спілкування» із засобами масової інформації.

докладніше...
Номер сторінки: 247

Агресивність «Русского мира» в інформаційному просторі України

Розглянуто політико!ідеологічні, морально – психологічні засади втручання «Русского мира» у функціонування засобів масової комунікації України. Схарактеризовано методи і форми інформаційної агресіїї в гуманітарну сферу України. Окреслено тематичну концепцію матеріалів, які потрібно готувати для засобів масової інформації України.

докладніше...
Номер сторінки: 85

МОРАЛЬНО - НАЦІОНАЛЬНІ ПОЛЮСИ: УКРАЇНОЦЕНТРИЗМ І МАЛОРОСІЙСТВО

Розглянуто національно – професійні засади функціонування засобів масової інформації. Схарактеризовано суть україноцентризму і малоросійства, форми і методи формування цих морально – психологічних якостей під впливом ЗМІ.

докладніше...
Номер сторінки: 17