Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Вікторія Халамендик

Рецензія на монографію: Агарков О. А. Соціально - політичний маркетинг: теоретичний і практичний аспекти / за науковою ред. проф. В. М. Бебика. — Запоріжжя : Просвіта, 2011. — 316 с.

На сучасному етапі національного державотворчого процесу в Україні закономірно і планомірно зростає потреба в наданні реального значення загальновизнаним у світі демократичним цінностям та ідеалам. Проте розбудова України як демократичної, соціальної та правової держави буде ефективною й результативною лише за умови належного теоретичного забезпечення відповідних державотворчих і правотворчих процесів і явищ.  

докладніше...
Номер сторінки: 326

Ідея національного державотворення в умовах глобалізації

Досліджено можливості та перспективи національного державотворення в умовах сучасних глобалізаційних процесів. 

докладніше...
Номер сторінки: 147

Програма навчального курсу «Філософія глобальних проблем сучасності»

Курс «Філософія глобальних проблем сучасності» передбачає вивчення сучасного стану людської цивілізації та проблем, що її супроводжують, крізь призму філософського підходу. Вивчається студентами магістрами, розрахований на 54 академічні години.

докладніше...
Номер сторінки: 171

Інтелектуальний потенціал та доля української нації: точки дотику

Досліджено взаємозв’язок майбутнього української нації з розвитком її інтелектуального потенціалу. Окреслено існуючі загрози інтелектуальній незалежності України.

докладніше...
Номер сторінки: 15