Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Вікторія Чопей

Соціологічний портрет сучасного студента: досвід українських дослідників

Аналізуються й узагальнюються підходи українських дослідників, спрямованих на створення соціологічного портрета сучасного студента; визначаються місце та роль у ньому таких ціннісних орієнтирів, як досягнення успіху, навчання, створення сім’ї, дозвілля тощо.

докладніше...
Номер сторінки: 145