Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Віталій Литвин

Еволюція категорії «НАПІВПРЕЗИДЕНТАЛІЗМ»: М. ДЮВЕРЖЕ як засновник понятійного і теоретичного конструктів?

Проаналізовано еволюцію категорії «напівпрезиденталізм». Перевірено те, чи М. Дюверже насправді є засновником й понятійного, й теоретичного конструктів напівпрезидента лізму. Визначено, коли напівпрезиденталізм був введений в обіг і почав розглядатись як наукова категорія. Визначено етапи наукового тракту вання напівпрезиденталізму – біхевіоралістський, інституційний, неоінституційний. Було зроблено висновок про те, коли напівпрезиденталізм став системною категорією політологічного аналізу.

докладніше...
Номер сторінки: 42

Популістські партії у структурі модерних партійних систем країн Центральної Європи: порівняльний аналіз

Запропоновано визначення понять популізм і популістська партія. Розглянуто популізм як політичну ідеологію. Запропоновано класифікацію «сімей» та форм політичного популізму. Здійснено порівняльний аналіз популістських партій країн Центральної Європи. Розглянуто еволюцію популістських партій у країнах Східної Європи. Емпірично простежено наслідки політичного популізму у країнах Центральної Європи.

докладніше...
Номер сторінки: 69

Теорія та практика когабітації в напівпрезидентських системах Європи

Проаналізовано базові атрибути систем подвійної виконавчої влади в ракурсі теоретичних версій співвідношення повноважень президентів і прем’єр-міністрів у напівпрезидентських системах. Означено термін когабітація, оцінено теоретичні і методологічні основи, а також емпіричні передумови когабітації у різних варіантах напівпрезидентської системи. Розглянуто випадки когабітації у країнах Європи.

докладніше...
Номер сторінки: 140

Подвійна виконавча влада: теорія і практика європейського півпрезиденталізму

Проаналізовано поняття „виконавча влада”, „форма державного правління”, „півпрезиденталізм”. Розглянуто півпрезидентські форми державного правління у країнах Європи.

докладніше...
Номер сторінки: 25