Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Віталій Циба

Про дві домінуючі антагоністичні національні ідеї в Україні

Ця стаття є розмірковуванням щодо суперечностей антагоністичних політичних сил в Україні та щодо інформаційної війни між прихильниками двох антагоністичних національних ідей — І. національно – демократичної й ІІ. космополітично – олігархічної, перша з яких підтримується проукраїнськими патріотичними силами, а друга — переважно зрусифікованими українськими й проросійськими політичними силами.

докладніше...
Номер сторінки: 20

Синергетичні ідеї формування сфери свідомості особистості

Розглянуто синергетичні ідеї щодо механізму самоорганізації сфери свідомості особистості в системі «Особистість — соціальне середовище». За запропонованою регулятивно-детерміністською концепцією, структура сфери свідомості — це комплекс набутих, пов’язаних у цілісність соціогенних параметрів — соціогенних інформаційних потреб, формальних і неформальних соціальних настанов (норм), рис характеру, професійної і життєвої компетентності та ін. Синергетика роглядається як методологічна основа розроблення теорії особистості та соціальної психології.

докладніше...
Номер сторінки: 26

Систематика наукового знання на основі кваліметрії

У попередній нашій публікації (Освіта регіону. — 2010. — № 4.) читач мав змогу ознайомитися з теорією вимірювання якісних змін — кваліметрією. Опубліковано немало розробок класифікацій наук, але без серйозного обґрунтування їх класотвірних основ. Запропоновано систематику знань у формі теорій ієрархічно ускладнюючих систем, а не у формі класифікації традиційних наук. Тому дана розробка систематики наукового знання на основі кваліметрії є актуальною, насамперед, у системі освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 235

Соціалізація особистості з фізичними вадами з позиції регулятивно - детерміністської парадигми

Розглянуто адаптацію висунутої нами регулятивно – детерміністської парадигми до соціалізації осіб з фізичними вадами. Це стало можливим, з одного боку, завдяки застосуванню методології системного підходу до соціалізації особистості, а з другого – завдяки концепції Адлера про прагнення особи з фізичними вадами до зверхності як компенсації психічно дискомфортного почуття неповноцінності.

докладніше...
Номер сторінки: 125

Ключові ідеї системної соціальної психології

В статті викладено ключові ідеї системної соціальної психології. Теорія особистості, теорія малої і великої груп розглядаються як частинні теорії соціального суб’єкта. Розробка цих теорій здійснена на основі методології системного підходу, суть якого полягає у виявленні інваріантів ізоморфних соціальних систем та у конкретизації їх стосовно цих систем – особистості та малої і великої груп. В основу кожної з теорій покладено системний аналіз інваріантних і неінваріантних параметрів названих суб’єктів. Предмет соціальної психології викладено відповідно до вимог системного підходу.

докладніше...
Номер сторінки: 171