Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Галина Соловій

Постколоніальний дискурс української політики

У даній статті автор аналізує постколоніальний дискурс української політики, а саме розглядає такі його риси, як політична та економічна залежність від метрополії, зрощення партійного апарату з промислово-олігархічною бюрократією та криміналітетом, бюрократизм та корумпованість влади на усіх рівнях, маніпуляції суспільною свідомістю, руйнування радянських міфів і стереотипів, слабкість громадянського суспільства в цілому.

докладніше...
Номер сторінки: 64

Homo ludens — homo politics: Політичні ігри між інфантильністю та цинізмом

У статті розглянуто поняття політичної гри крізь призму концепції гри Йогана Гензінги, проаналізовано обов’язкові атрибути гри (місце та правила гри, костюми, подолання труднощів та стремління до перемоги), проведено паралелі до сучасних політичних ігор. Він доходить висновку, що сучасні українські політичні ігри характеризуються інфантильністю та цинізмом політичних гравців і мають на меті маніпуляції суспільною свідомістю.

докладніше...
Номер сторінки: 66