Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Ганна Бутенко

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК СТИМУЛ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

У статті розкрита позитивна роль гуманізації освітнього простору, що створює комфортну атмосферу, в якій особистість має бажання отримувати знання і зацікавлена в тому, щоб проявляти свої здібності та розкривати глибину свого потенціалу. Названо ознаки, що мають бути враховані при побудові навчального процесу на засадах гуманізації, що, в свою чергу, призводить до розкриття внутрішнього потенціалу особистості та стає стимулом до самореалізації за рахунок гармонійного розвитку дитини.

докладніше...
Номер сторінки: 359