Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Ігор Бегей

Періодизація історії та теорії лівого руху в Україні

У статті здійснено періодизацію розвитку лівих політичних течій в Україні (анархістської, соціалістичної, соціал-демократичної, комуністичної) від їх зародження до сьогодення.

докладніше...
Автори: Ігор Бегей
Номер сторінки: 14

ПЕТРО ШЕЛЕСТ І ВОЛОДИМИР ЩЕРБИЦЬКИЙ: компартійні брати – антиподи чи сіамські близнюки?

У статті подаються біографічні довідки перших секретарів ЦК КПУ П. Шелеста і В.Щер биць кого, аналізуються і зіставляються окремі аспекти та відмінності їх діяльністі на цих посадах.

докладніше...
Автори: Ігор Бегей
Номер сторінки: 85

Європеєць - в Україні. Українець - в Європі.

В статті з позицій об’єктивізму та історизму автор зупиняється на окремих сторінках життєпису видатного українського економіста, піонера кооперативного руху, відомого політичного діяча Миколи Івановича Зібера, його світогляду, наукової діяльності, причетності до творення лівого руху на українському грунті.

докладніше...
Автори: Ігор Бегей
Номер сторінки: 14

Конституція Пилипа Орлика: український та зарубіжний вимір

Автор статті викладає власне бачення окремих політико!правових та історичних аспектів Конституції Пилипа Орлика, співставляє й аналізує різні підходи щодо оцінки її правового змісту і характеру, місця, ролі і значення в контексті українського та зарубіжного, зокрема польського конституційного процесу.

докладніше...
Автори: Ігор Бегей
Номер сторінки: 54

Політико - правові нотатки на полях проекту Конституції Президента України Віктора Ющенка

У статті автор аналізує правові, політичні та історичні аспекти проекту Конституції Президента України Віктора Ющенка, пропонує низку обґрунтованих доповнень/вилучень до /із нього.

докладніше...
Автори: Ігор Бегей
Номер сторінки: 32

Україно-польські відносини в теоретичній спадщині Юліана Бачинського

Автор статті висвітлює окремі аспекти поглядів видатного українського політичного і державного діяча кінця ХІХ – І третини ХХ ст. Юліана Бачинського на взаємопов’язані проблеми державотворення українців і поляків, їх співжиття в Галичині, відносини між їхніми соціал-демократичними партіями.

докладніше...
Автори: Ігор Бегей
Номер сторінки: 13