Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Дмитренко Микола

Становлення інформаційного суспільства

Досліджено проблеми і перспективи становлення інформаційного суспільства, котре формується як певний соціальний організм, що функціонуватиме на основі інших, не традиційних принципах організації та засобах діяльності; в якому політична, соціально6економічна сфери тісно пов'язані з науковими знаннями і способами використання інформації. докладніше...
Номер сторінки: 136