Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Дмитро Неліпа

Контент аналіз як технологія збору первинних даних при здійсненні системного аналізу політичних явищ і процесів

У статті висвітлено сутність контент-аналізу як технології збору первинних даних при здійсненні системного аналізу в політології. Розкрито алгоритм його використання та два способи (рівні) аналізу документів. Наголошено на специфіці застосування контент-аналізу в рамках системного аналізу політичних явищ та процесів і підкреслено його переваги та недоліки в цьому контексті.
докладніше...
Номер сторінки: 332

Основні принципи системного аналізу

У статті аналізується важливість системного аналізу при дослідженні політичних процесів. Зокрема розкрито сутність самого поняття «система» та визначено ознаки соціальних систем. Особлива увага приділяється принципам та процедурі системного аналізу.

докладніше...
Номер сторінки: 35