Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Дутка Ганна

Фундаменталізація математичної освіти економістів у контексті основних категорій філософії

У статті теоретично обґрунтовано проблему фундаменталізації математичної освіти економістів у контексті основних категорій філософії: одиничного і загального, змісту і форми, закономірності і випадковості, сутності і явища тощо. Виокремлено суттєві ознаки фундаменталізації для формування її методологічних основ у дидактиці професійної освіти. докладніше...
Автори: Дутка Ганна
Номер сторінки: 127