Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Егяна Гезалова

Аббасидський халіфат і Сельджукіди в міжнародних відносинах ХІІ ст.

В статті розглядаються особливосі міжнародних відносин, які склалися унаслідок походів сельджуків і виникнення мусульманських держав. А саме – аналізуються взаємозв’язки Аббасидського халіфату з Візантією.

докладніше...
Номер сторінки: 13