Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Ігор Мельник

ПРОСОЦІАЛЬНА ПОВЕДІНКА ЯК ПСИХОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Автор розкриває теоретичні концептуальні особливості просоціальної поведінки в контексті теоретичного аналізу. Представлений аналіз теорій дає можливість визначити понятійні складові та основні трактування просоціальності в психологічній науці.

докладніше...
Номер сторінки: 165