Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Клавдія Джеджера

Актуальні регулятиви поведінки студентів у вищих навчальних закладах

У статті здійснено характеристику результатів дослідження актуальних регулятивів поведінки студентів у вищих навчальних закладах, висвітлено значення для студентів моральних, правових норм та етикетних приписів.

докладніше...
Номер сторінки: 269

Духовний розвиток особистості майбутнього фахівця як проблема професійної підготовки

У статті здійснено аналіз феномена духовності особистості, пропонується один з варіантів розв’язання проблеми духовного розвитку особистості майбутнього фахівця, що полягає у відновленні християнських виховних традицій, створенні у вищому навчальному закладі умов для відповідного духовним ідеалам саморозвитку та самонавчання студентів.

докладніше...
Номер сторінки: 106