Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Лариса Лойко

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ДЕФІНІЦІЙ ТА ПОЛІТИКО - ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Аналізуються існуючі точки зору щодо сутності поняття національної ідентичності та визначаються основні сучасні проблеми політико – правового характеру на шляху її формування в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 23