Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Любов Чуб

Історична наука: бар’єри на шляху розвитку та шляхи їх подолання

У статті аналізуються причини невизнання вітчизняною академічною історіографією результатів досліджень, проведених окремими науковцями та істориками-аматорами. Розглядаються можливі шляхи розвитку історичної науки.

докладніше...
Автори: Любов Чуб
Номер сторінки: 15

Про невідому цивілізацію та затишну гавань офіціозної історії

У статті автор висловлює свій погляд на причину кризи, в якій перебуває вітчизняна історіографія. Наводяться окремі приклади зроблених ученими висновків стосовно давності української мови та суттєвого внеску прапредків сучасних українців у формування і розвиток цивілізації.

докладніше...
Автори: Любов Чуб
Номер сторінки: 17

Давня міфологія як інформативна сфера історичної пам’яті людства

У статті автор робить спробу відшукати факти, які вказували б на реальне існування у далекому минулому тих осіб, які є головними героями прадавньої міфології. В результаті дослідження інформації, що міститься в деяких міфах та легендах як Заходу, так і Сходу, доходить висновків: а) є велика вірогідність існування в історії людства осіб, котрі, будучи фактично представниками попередньої цивілізації (цивілізації так званих атлантів), передали естафету життя (культурного, духовного, фізичного) теперішній цивілізації у період її зародження; б) передача цієї естафети відбулася на теренах, де розташована сучасна Україна. Крім того, проведений автором аналіз окремих топонімів та архетипів слів під! тверджує висновки багатьох інших дослідників стосовно того, що прапредки сучасних українців зробили суттєвий внесок у формування і розвиток нинішньої цивілізації.

докладніше...
Автори: Любов Чуб
Номер сторінки: 68