Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Людмила Комашко

ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЯК ФАКТОР РЕГУЛЯЦІЇ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОСОБИСТОСТІ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ЖИТТЯ

Стаття присвячена аналізу впливу фінансовоекономічноі кризи на самопочуття особистості.У ній розглядаються різні психологічні підходи до визначення сфер даного впливу і позначаються наслідки, що продукуються ними. Розкривається поняття життєстійкості — одного із ключових параметрів індивідуальної здатності до зрілих і складних форм саморегуляції; досліджується вплив життєстійкості на здатність особистості протистояти кризовим умовам життя.

докладніше...
Номер сторінки: 291