Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Ліліана Ярова

Система соціального захисту у країнах Центральної і Східної Європи

Рзглядається система соціального захисту у країнах Центральної і Східної Європи як ефективна форма запобігання соціальним конфліктам у країнах Європейського Союзу.

докладніше...
Номер сторінки: 122

Механізми надання суспільних благ в європейських країнах

Аналізуються механізми надання суспільних благ у європейських країнах, шляхи реформування системи державного фінансування з метою підвищення ефективності їхнього використання та скорочення державних витрат. З’ясовано, що на тлі ліквідації багатьох господарських програм за участю держави спостерігається концентрація ресурсів у сферах, які завжди були поза сферою ринкових відносин, у першу чергу, у соціальній сфері, сферах охорони здоров’я, освіти, науці.

докладніше...
Номер сторінки: 98

Нові тенденції соціальної політики у сучасному світі

У зазначеній статті аналізуються нові тенденції соціальної політики у сучасному світі. Уточнюється склад суб’єктів соціальної політики. Розглядається сутність соціальної політики як діяльності держави та інших суспільних інститутів у соціальній сфері. З’ясовано такі поняття соціальної політики, як «соціальна функція держави», «соціальна якість», «соціальні показники», «соціальні стандарти». Показано роль некомерційного сектора в соціальній політиці.

докладніше...
Номер сторінки: 71