Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Марина Бессонова

Програма навчального курсу «Філософія глобальних проблем сучасності»

Курс «Філософія глобальних проблем сучасності» передбачає вивчення сучасного стану людської цивілізації та проблем, що її супроводжують, крізь призму філософського підходу. Вивчається студентами магістрами, розрахований на 54 академічні години.

докладніше...
Номер сторінки: 171