Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Марина Шульга

Підходи та позиції у дослідженні сучасних політичних євроінтеграційних процесів

У статті аналізуються основні підходи до вивчення сучасних політичних євроінтеграційних процесів. З’ясовуються дослідницькі позиції, з огляду на які здійснюється таке вивчення.

докладніше...
Номер сторінки: 132

Принципи та аспекти європейської інтеграції

У статті аналізуються принципи, на яких базуються сучасні євроінтеграційні процеси та висвітлюються основні аспекти цих процесів. З’ясовуються проблеми, властиві кожному із охарактеризованих аспектів євроінтеграції.

докладніше...
Номер сторінки: 142

Демократична ідентичність Європейського Союзу: зміст та шляхи формування

В статті висвітлено проблему формування демократичної ідентичності Європейського Союзу. З’ясовується її зміст та розглядаються шляхи її розв’язання, як вони осмислюються сучасними європейськими дослідниками.

докладніше...
Номер сторінки: 51