Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Марія Боднар

САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

У статті розкривається сутність понять «психічно здорове суспільство» та «самоактуалізація» особистості. Розглянуто особливості трансформації етнічної ідентичності під впливом зміни соціальних умов. Представлено психологічні чинники самоактуалізації студентської молоді, недостатньо актуалізовані в етнічній самосвідомості.

докладніше...
Номер сторінки: 315